bacheloruddannelse i Matematik
Bacheloruddannelse

Matematik

Matematik er et teoretisk fag, hvor du lærer at løse problemer ved hjælp af tal, symboler og logisk tænkning.

Fakta

Navn:
Matematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Moderne teknologi er bare en af de ting, der er dybt afhængig af det teoretiske arbejde med tal. Uddannelsen lærer dig at tænke kreativt og abstrakt gennem studiet af de matematiske kerneområder. Du lærer fx om algebra, geometri og differentialligninger.

Med en bacheloruddannelse i matematik kan du læse videre på en kandidatudannelse. Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for flere forskellige områder, der arbejder med statistik, økonomi, datalogi, undervisning og forskning. Det kan fx være i banker og forsikringsselskaber eller i stabsfunktioner i den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Matematik har hentet inspiration fra figurer og tal, men rækker i dag meget videre. Det er ikke en forudsætning, at man er god til at regne.

Den teknologiske udvikling, opfindelsen af computere og mobiltelefoner ville ikke være mulig uden matematik. Ved hjælp af matematik kan du udvikle et computerprogram eller beregne, hvor meget jordkloden krummer, selvom du kun måler på en ganske kort strækning af jordens overflade.

Matematik kan bruges til at løse problemstillinger inden for mange forskellige områder, fx fysik, datalogi, økonomi eller teknologi. Du lærer at analysere et problem og gøre det muligt at beregne det, der ellers virker uoverskueligt.

Matematik er altså både et fag i sig selv og et fag, der bruges i alle andre naturvidenskabelige fag. Man kan sige, at matematik bl.a. er det sprog, man bruger til at beskrive naturvidenskabelige fænomener.

På uddannelsen lærer du at tænke logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber. Det giver dig forudsætninger for at kunne løse forskellige former for problemer.

Du kommer til at studere de tre matematiske kerneområder:

 • Algebra, der handler om de strukturelle love, som ligger bag regning med brøker, hele tal og variabler
 • Geometri, der ud over trekanter og cirkler også indeholder læren om bl.a. kurver og flader i rummet
 • Analyse, der fortsætter den differential- og integralregning, du har lært i gymnasiet

Under disse områder får du også kendskab til bl.a. sandsynlighedsteori, differentialligninger og matematisk modellering (statistik), og du lærer at systematisere og analysere komplicerede matematiske problemstillinger.

Desuden får du undervisning i det, man kalder metadiscipliner, dvs. fag om matematik. Det kan være matematikkens historie, væsentlige anvendelser af matematik, eller hvordan man underviser i matematik.

De enkelte universiteter kan have forskellige tilgange til faget og muligheder for at specialisere sig. Undersøg derfor også på de respektive hjemmesider.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, som ofte vil foregå i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit i matematik A på mindst 6,0.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Der er ændrede adgangskrav fra optagelsen 2020. Læs mere på universitetets hjemmeside.

Garantikvotient på Syddansk Universitet:

SDU har indført en garantikvotient på 7,0. Hvis du har dette gennemsnit eller derover i den adgangsgivende eksamen og opfylder de specifikke adgangskrav, er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Fra optagelsen 2019 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den gymnasiale eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på universitetets hjemmeside.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Matematik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse matematik og et andet fag skal du søge optagelse på naturvidenskabelig bachelor.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Der er ½ års valgfrihed, hvor du kan vælge en af følgende linjer:

 • Matematik med linjevalg i fysik
 • Matematik med linjevalg i datalogi
 • Matematik med linjevalg i kemi
 • Matematik med linjevalg i økonomi

KU udbyder også en kandidatuddannelse i matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder matematik i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet naturvidenskabelig bachelor. Du kan også vælge at læse uddannelsen på engelsk ved at begynde din bacheloruddannelse på International Bachelor in Natural Science.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder indenfor hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i matematik og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kombinerer matematik med et tilvalg eller et sidefag i fx biologi, datalogi, fysik eller kemi.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan desuden vælge en tofagslinje, hvor du kombinerer matematik med et andet fag.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Efter det første år skal du vælge et af følgende spor:

 • Matematisk modellering, der indeholder sandsynlighedsteori og statistik
 • Matematisk spor, hvor du kombinerer med fx datalogi, fysik, økonomi eller humanistiske fag

AU udbyder også en kandidatuddannelse i matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,66,6
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse inden for matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i matematik og statistik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen i matematik giver dig fremtidige jobmuligheder inden for fx statistik eller økonomi i banker, forsikringsselskaber eller i den offentlige sektor. Der vil også være jobmuligheder inden for undervisning.

Matematik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.