bacheloruddannelse i Kemi
Bacheloruddannelse

Kemi

Kemi er overalt - både i os selv og uden for os selv. Kemikere skaber nye lægemidler, energikilder og materialer, og de analyserer, hvordan kemiske stoffer påvirker miljø og mennesker.

Fakta

Navn:
Kemi
Andre betegnelser:
Chemistry
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du vil i løbet af uddannelsen have mulighed for at specialisere dig inden for flere områder af kemien, herunder bl.a. miljøkemi, medicinalkemi eller grøn og bæredygtig kemi.

Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor og i private virksomheder - primært inden for den kemiske industri og lægemiddelindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i kemi lærer du at skabe nye stoffer i laboratoriet, at analysere deres sammensætning og at beskrive kemiske egenskaber og reaktioner i alt fra mad, medicin og makeup til dyr, mennesker og miljø.

På den måde vil du kunne finde svar på nogle af de spørgsmål og problemer, vi møder i vores hverdag. Det kan fx være, hvordan vi kan udvikle nye og bedre lægemidler uden bivirkninger, eller hvordan vi kan begrænse forurening af jord, vand og luft eller udvikle nye energikilder, der skåner klima, miljø og mennesker.

Du kommer til at arbejde både eksperimentelt, teoretisk og analytisk med emner som:

 • Syntese, hvor du fremstiller nye stoffer og materialer
 • Krystallografi og spektroskopi, hvor du analyserer stoffer og deres opbygning
 • Reaktionsmekanismer og reaktionskinetik, hvor du lærer om, hvordan stoffer reagerer med hinanden
 • Kvantekemi og termodynamik, hvor du beregner stoffers energier, indre kræfter og stabilitet

Bacheloruddannelsen giver en bred introduktion til kemiens delområder, og du vil senere have mulighed for at fordybe dig i den del af kemien, der interesserer dig mest. Det kan bl.a. være organisk, bioorganisk, uorganisk, biofysisk, teoretisk eller fysisk kemi. Det kan også være spektroskopi, biokemi eller nanokemi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser og laboratorieøvelser. På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Fra optagelsen 2019 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0 (uden hurtigstartsbonus), eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer:

 • Matematik A, fysik A og kemi B
 • Matematik A, kemi A og fysik B
 • Matematik A, fysik A og bioteknologi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi A

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Der er ændrede adgangskrav fra optagelsen 2020. Læs mere på universitetets hjemmeside.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Kemi er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse kemi og et andet fag skal du søge optagelse på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.

Derudover skal du enten have fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse. Du kan vælge en af følgende specialiseringer:

 • Almen kemi
 • Medicinalkemi
 • Gymnasierettet kemi

KU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Chemistry i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet naturvidenskabelig bachelor, eller du kan vælge at læse uddannelsen på engelsk ved at begynde din bacheloruddannelse på International Bachelor in Natural Science.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder indenfor hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i kemi og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: SDU har indført en garantikvotient på 8,0. Hvis du fra 2017 har dette gennemsnit eller derover i den adgangsgivende eksamen og opfylder de specifikke adgangskrav, er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kemi, eller på bioteknologi, medicinalkemi, nanoscience og procesteknologi, afhængigt af de valgte fag på bacheloruddannelsen.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Med kemi vil du bl.a. have fremtidige jobmuligheder inden for udviklings-, rådgivnings-, formidlings- og salgsfunktioner i både den private og den offentlige sektor.

Kemi er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.