bacheloruddannelse i it
Bacheloruddannelse

It-produktudvikling

På uddannelsen i it-produktudvikling skal du regne, tegne, programmere og designe smarte produkter og it-systemer i relation til menneskelige og samfundsmæssige behov.

Fakta

Navn:
It-produktudvikling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i informationsteknologiens tekniske discipliner. Gennem kurser i softwareudvikling, produktdesign samt metoder for brugerinddragelse og interaktionsdesign får du viden om fagets teorier, som du via innovationsprojekter lærer at bruge som grundlag for at skabe fremtidige smarte produkter.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for udvikling og design i it-branchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Smarte produkter er typisk fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, der benytter funktionalitet og services via internet og Cloud Computing. Eksempler på sådanne produkter kan være smart watches/activity trackers, smart home teknologier, sundhedsteknologier, interaktive møbler og byrumsinventar.

Som studerende får du gennem uddannelsen kernekompetencer til såvel konceptudvikling som til teknisk implementering af smarte og digitale produkter.

Uddannelsens grundlag består blandt andet af kurser i algoritmer, softwareudvikling, computer- og netværksarkitektur samt menneske-maskine interaktion (HCI), fysisk formgivning, skitsering, brugsforståelse og oplevelsesdesign.

Du vil desuden blive undervist i forretningsforståelse, herunder forretningsmodeller og organisation- og innovationssteori inden for it-branchen.

På uddannelsens første år gennemføres et produktdesignprojekt, hvor du arbejder fuldtid med et gruppebaseret innovationsprojekt for design af smarte produkter.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektorienteret arbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Du skal have et karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen på mindst 7,0 samt et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i matematik A.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder it-produktudvikling som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,45,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i it kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Uddannelsens tre retninger, produktdesign, forretningsforståelse og softwareudvikling, giver hver især adgang til kandidatuddannelserne i it-produktudvikling, it, kommunikation og organisation samt datalogi ved AU.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder inden for it-branchen, hvor du kan komme til at arbejde med bl.a. udvikling og design.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.