bacheloruddannelse i it
Bacheloruddannelse

It

På uddannelsen i it arbejder du med it-produktudvikling kombineret med design og forretningsforståelse.

Fakta

Navn:
It
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får viden om den datalogiske og designmæssige del af it-produktudvikling, bl.a. web-teknologi, innovation og prototyping ved hjælp af sketching, software og elektronik. Senere på uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for produktdesign, software eller business.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for udvikling og design i it-branchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

It er en fast del af vores hverdag. Det findes i alt fra små ting som mobiltelefoner, mp3-afspillere og GPS-systemer i vores biler til større produkter som fx robotter anvendt i virksomheder og andre steder.

På uddannelsen i it lægges der stor vægt på den tekniske del, men du får også undervisning i design og forretningsforståelse. Du har datalogiske fag som programmering, web-teknologi, informationssystemer, datastrukturer og systemudvikling, men du får også undervisning inden for designdiscipliner som fx interaktionsdesign, visualiserings- og projektkommunikation samt fysisk design.

Endelig vil du opnå kundskaber i projektstyring og herunder i organisering, forretningsforståelse, innovation og udviklingsmetoder.

I løbet af bacheloruddannelsen skal du vælge en af tre specialiseringer:

 • Produktdesign, som handler om interaktionsformer og produkternes fysiske udformning
 • Forretningforståelse, som handler om bl.a. forretningsmodeller for it-baserede produkter, virksomhedsorganisation og marketing
 • Softwareudvikling, som handler om udvikling af softwaresystemer, distribuerede systemer og sikkerhed

Derudover får du undervisning i redskabsfagene matematik og videnskabsteori.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektorienteret arbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra 2018 skal du have et karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen på mindst 7,0 samt et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i matematik A.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder it som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,45,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i it kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Uddannelsens tre retninger, produktdesign, forretningsforståelse og softwareudvikling, giver hver især adgang til kandidatuddannelserne i it-produktudvikling, it, kommunikation og organisation samt datalogi ved AU.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder inden for it-branchen, hvor du kan komme til at arbejde med bl.a. udvikling og design.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.