bacheloruddannelse i Informatik
Bacheloruddannelse

Informatik

På informatik arbejder du med computere som redskab til at formidle viden, oplevelser og underholdning. Uddannelsen er et projektorienteret, tværfagligt studium.

Fakta

Navn:
Informatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du viden om dels den nyeste teknologi, dels de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til brugen af it. Du lærer også at udvikle brugervenlige og nyttige it-systemer.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Informatikuddannelsen er en tværfaglig uddannelse, hvor du både arbejder med computeren som teknologi og som redskab og kommunikationsmiddel. Tværfagligheden får du ved hjælp af en række datalogiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.

Du lærer at programmere og udvikle programmer professionelt, samtidig med at du analyserer anvendelsen af multimedier, internet og kommunikationsteknologi i fx arbejds- og underholdningssammenhænge eller lærings- og markedsføringssammenhænge.

På uddannelsen undervises du i bl.a.:

 • Projektledelse
 • Systemudvikling med fokus på forundersøgelse og kravspecifikationer
 • Videns- og informationsmodellering
 • Software og data, herunder analyse, design og implementering
 • Organisation og marked, herunder bl.a. økonomi, ledelse, markedsanalyse og marketing
 • Elektronik og systemer, herunder bl.a. design af analoge og digitale elektroniske kredsløb og systemer

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse på Roskilde Universitet:

Informatik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse informatik og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser:

Derudover skal du have matematik B. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde og Aalborg.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder informatik i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: naturvidenskab eller humanistisk-teknologisk.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. De sidste 2 år specialiserer du dig i informatik og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i informatik.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder informatik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Uddannelsen er en blanding af datalogi og kommunikation, hvor du lærer at udvikle og programmere it-systemer, analysere design og brug af multimedier, kommunikationsteknologi og internet. Design af it-systemer, kulturanalyse, programmering og æstetik indgår i uddannelsen.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i informatik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i informatik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i informatik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i it-branchen både i det offentlige og på det private arbejdsmarked. Du vil komme til at arbejde med it-orienterede design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design og journalistik, skribent- og mediearbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.