bacheloruddannelse i Fysiske fag
Bacheloruddannelse

Fysiske fag

De fysiske fag dækker over en række specialiseringer, fx fysik, astrofysik, kvantefysik, biofysik, medicinsk fysik, meteorologi og geofysik.

Fakta

Navn:
Fysiske fag
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver en grundig indføring i fysik og matematik og omfatter en række specialiserede fag inden for fx kvantemekanik, astronomi, geofysik/klima, optik og biofysik. Studiet er tilknyttet forskningen i bl.a. global opvarmning, partikelfysik, sorte huller, mørkt stof, kræft og andre sygdomme, komplekse netværk mv.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor i forbindelse med forskning, udvikling, produktion, formidling og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I fysikken forsøger man at beskrive verden på alle niveauer fra de allermindste partikler til universet og dets udvikling, fortid og fremtid. De fysiske fag er præget af et tæt samspil mellem teoretiske overvejelser og de eksperimentelle erfaringer, som er blevet indsamlet gennem tiden.

På uddannelsen studerer du de grundlæggende fysiske love, som fx relativitetsteori, bag forskellige naturfænomener, og du lærer at arbejde med dem både på matematisk og eksperimentel form.

Du får undervisning i grundlæggende fysiske fag som klassisk mekanik, kvantemekanik, elektromagnetisme, termodynamik samt eksperimentelle og numeriske metoder (programmering). Desuden er der undervisning i matematik, som er et vigtigt redskab inden for fysik.

Uddannelsen sætter dig i stand til selvstændigt at analysere fysiske problemstillinger og uddrage resultater ved hjælp af din viden om eksisterende og accepterede teorier, ligesom du lærer at bruge computersimuleringer i dit arbejde.

En stor del af undervisningen er fælles for alle fysikstuderende, men i løbet af uddannelsestiden vælger du en blandt følgende specialiseringer: 

 • Almen fysik
 • Astrofysik
 • Bio- og medicinsk fysik
 • Fysik-matematik
 • Geofysik
 • Gymnasierettet fysik
 • Kvantefysik
 • Meteorologi

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og laboratorieøvelser. Der også individuelle projekter og mulighed for et studieophold i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fysiske fag som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i fysiske fag.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,1AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysiske fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område, herunder en kandidatuddannelse i fysiske fag med enten en generel fysikprofil eller en specialisering i astrofysik, bio- og medicinsk fysik, kvantefysik eller geofysik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen i fysiske fag giver dig jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor, fx inden for undervisning og forskning, it, i medicinalindustrien, i højteknologiske produktionsvirksomheder, på hospitaler eller inden for olieefterforskning.

Fysik er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.