bacheloruddannelse i Datalogi
Bacheloruddannelse

Datalogi

Computere bliver en stadig større del af vores liv, og datalogi er med til at forme fremtiden både i forhold til forretningsverdenen, underholdningsbranchen og andre vigtige funktioner i vores samfund.

Fakta

Navn:
Datalogi
Andre betegnelser:
Computer Science
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at analysere og løse komplekse problemer i forbindelse med it. Det sker med redskabsfag som fx matematik, der er basis for at kunne arbejde med bl.a. algoritmer og datastrukturer.

Med en bacheloruddannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. private it-virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Datalogi betyder egentlig videnskaben om data. Uddannelsen handler ikke kun om computere, men også om de generelle principper bag repræsentation og behandling af data. Og i udviklingen af nye it-systemer har man netop brug for at arbejde systematisk med disse principper.

Du studerer så forskellige områder som matematik og udvikling af brugervenlige systemer. De teoretiske fag giver dig den videnskabelige baggrund for at kunne lave modeller af løsningerne på en konkret problemstilling.

I løbet af uddannelsen har du kurser som:

 • Programmering, herunder de forskellige sprog, som bruges til programmering eller udvikling af nye systemer
 • Softwarearkitektur, herunder softwares opbygning og funktion i forhold til andre dele af et it-system
 • Databaser, herunder opbygning og udvikling
 • Algoritmer og datastrukturer, herunder analyse og konstruktion af de logiske systemer, der ligger bag alt software og fx gør informationer tilgængelige og søgbare
 • Systemudvikling, herunder udvikling og vurdering af it-systemer i forhold til deres anvendelsesområde

Du lærer altså, hvad en computer kan bruges til, hvordan man programmerer den, og hvordan systemer designes og udvikles. Alt sammen værdifuld viden, når du skal arbejde med computere, programmer og data.

Matematik er en del af uddannelsen. Det varierer en del fra universitet til universitet, hvor meget vægt der lægges på matematik.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og øvelser. På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle uddannelsesforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus), og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Garantikvotient på Syddansk Universitet:

SDU har indført en garantikvotient på 8,0. Hvis du har dette gennemsnit eller derover i den gymnasiale eksamen og opfylder de specifikke adgangskrav, er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Computer Science er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse Computer Science og et andet fag skal du søge optagelse på enten den naturvidenskabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt KU for flere oplysninger om meritordningen.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Computer Science i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: humanistisk-teknologisk bachelor eller naturvidenskabelig bachelor. Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. De sidste 2 år specialiserer du dig i Computer Science og et af følgende fag: Environmental Biology, fysik, Communikation Studies, informatik, journalistik, kemi, matematik, medicinalbiologi, Molecular Biology, Performance Design eller psykologi.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i Computer Science.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt studievejledningen på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen ved Aalborg Universitet. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt AAU for flere oplysninger om meritordningen.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i datalogi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt AU for flere oplysninger om meritordningen.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,05,8
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,46,3
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i datalogi, bioinformatik, teknisk it samt it og kognition.

Bemærk: Der findes íkke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private it-virksomheder eller med it-funktioner i offentlige institutioner.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design og Drift, support og netværk.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Jozef Arie Van Leeuwen født og opvokset i Holland og har programmeret, siden han var 15 år. I...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.