bacheloruddannelse i Medicinalbiologi
Bacheloruddannelse

Medicinalbiologi

Du lærer om, hvordan man med den nyeste viden inden for medicinsk og molekylærbiologisk forskning kan medvirke til forebyggelse og helbredelse af sygdomme.

Fakta

Navn:
Medicinalbiologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig den teoretiske baggrund for at forstå, hvordan kroppen bliver påvirket af fx ælde, fødevarer og medicin. Der tages udgangpunkt i den del af biologien, der handler om sundhed og sygdom.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for sundhedssektoren eller private virksomheder i relation til sundhedsformidling eller -administration.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen undersøger du de molekylære mekanismer eller kemiske reaktioner, der kommer til udtryk i kroppen som sundhed eller sygdom. Du vil lære om bl.a.medicinsk mikrobiologi, anatomisk fysiologi og almen medicin.

Der er undervisning i følgende fag:

 • Livets molekyler (DNA, RNA og protein)
 • Introducerende medicinalbiologi, herunder begreber og teorier inden for farmakologi, toksikologi, fysiologi og anatomi samt indføring i laboratorieteknikker
 • Anatomisk fysiologi, der handler om kroppen opbygning og funktioner
 • Farmakologi og toksikologi, herunder principper og metoder inden for området med fokus på de molekylærbiologiske, biokemiske og cellulære mekanismer

Tilsammen giver fagene dig baggrund for at forstå og udvikle nye metoder til at forebygge og behandle sygdomme. Du kommer til at arbejde med dine egne medicinalbiologiske eksperimenter i tilknytning til fx sygehusafdelinger, Statens Seruminstitut eller private medicinalvirksomheder.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Medicinalbiologi er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

Medicinalbiologi er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse medicinalbiologi og et andet fag skal du søge optagelse på naturvidenskabelig bachelor.

Derudover skal du have følgende fag:

 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder medicinalbiologi i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet: naturvidenskabelig bachelor.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i medicinalbiologi og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i medicinalbiologi.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicinalbiologi og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medicinalbiologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder i private medicinalvirksomheder eller i sundhedssektoren.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job i ingeniørarbejde samt i medico- og laboratoriearbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.