bacheloruddannelse i Miljøbiologi
Bacheloruddannelse

Environmental Biology

På den engelsksprogede uddannelse Environmental Biology lærer du om levende organismer i alle størrelser fra celler til store pattedyr.

Fakta

Navn:
Environmental Biology
Andre betegnelser:
Miljøbiologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får færdigheder i at analysere biologiske processer i en økologisk sammenhæng og lærer også om økotoksikologi, der beskæftiger sig med skadevirkning på sårbare økologiske systemer. Du undersøger også, hvordan mennesket påvirker naturen.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for miljøområdet i offentligt eller privat regi, fx med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at undersøge grupper af mikroorganismer, planter eller dyr, deres fysiske omgivelser og deres udbredelse i naturen. Det kan fx være, hvad klima og tilgængeligheden af vand betyder for reguleringen af en gruppe dyr eller organismer.

Du kan også undersøge andre organismers indflydelse for gruppen. Hvad sker der fx, når mennesket dyrker jagt, fiskeri, landbrug og plantagedrift?

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne.

Uddannelsen omfatter følgende obligatoriske kurser:

 • Grundlæggende biostatistik
 • Teorier og begreber inden for populationsøkologi
 • Dyre- og plantefysiologi
 • Dansk flora, fauna og naturtype

Du får også viden om laboratorieteknikker og lærer at benytte kemiske, biokemiske eller biologiske analysemetoder.

Feltkurser, hvor man indsamler biologisk materiale i naturen, er en del uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser, øvelser i pc-laboratorium, feltkurser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling. Al undervisning foregår på engelsk.

Environmental Biology er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

Environmental Biology er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse miljøbiologi og et andet fag skal du søge optagelse på naturvidenskabelig bachelor.

Derudover skal du have følgende fag:

 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Environmental Biology i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet naturvidenskabelig bachelor.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste to år specialiserer du dig i Environmental Biology og et af følgende bachelorfag: kemi, Computer Science, fysik, geografi, internationale studier, matematik, medicinalbiologi, molekylærbiologi eller TekSam - miljøplanlægning.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i miljøbiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i miljøbiologi og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i miljøbiologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for miljøområdet i offentligt eller privat regi fx med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale.

Læs mere om arbejdsområder og job med biologi, energi, kemi og miljø under ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.