bachelor i biomedicin
Bacheloruddannelse

Biomedicin

På uddannelsen lærer du at analysere, hvordan og hvorfor sygdomme som kræft, diabetes eller hjertesygdomme opstår.

Fakta

Navn:
Biomedicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du undersøger sygdomme på molekyle- og celleniveau, og gennem undersøgelserne lærer du i detaljer at analysere sygdommes opståen og medicin og lægemidlers påvirkning af kroppen.

Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for både det offentlige sundhedssystem og i private virksomheder inden for fx medicinal- og biotekindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Biomedicin kombinerer de medicinske fag med biokemi, som handler om den kemiske sammensætning og processerne i levende organismer, og molekylærbiologi, hvor du arbejder med biologiske fænomener på molekyleniveau.

Ud over kurser i biokemi og molekylærbiologi får du undervisning i:

 • Anatomi, der er studiet af levende organismers form og fysiske opbygning
 • Fysiologi, der handler om levende organismers livsprocesser og funktioner
 • Immunologi, der er studiet af medicinsk immunitet, hvor man bl.a. beskæftiger sig med vaccination
 • Farmakologi, som er studiet af lægemidlers egenskaber og virkning på krop og sind

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 8,0 eller karaktergennemsnittet i én af nedenstående fagkombinationer skal være mindst 8,0:

 • Matematik A, fysik B og kemi B
 • Matematik A, fysik B og bioteknologi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi B
 • Matematik A, kemi B, biologi A og fysik C

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Alle fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Bemærk: Syddansk Universitet har indført en garantikvotient på 10,0. Hvis du har dette gennemsnit eller derover i den gymnasiale eksamen og opfylder de specifikke adgangskrav, er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder biomedicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i biomedicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i biomedicin samt biokemi og molekylær biologi.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for sygdomsbekæmpelse på både det private og det offentlige arbejdsmarked. Det kan være på fx hospitaler eller i bioteknologiske virksomheder, hovedsageligt med opgaver inden for kvalitetssikring, analyse, optimering og administration.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.