bacheloruddannelse i biokemi og molekylær biologi
Bacheloruddannelse

Biokemi og molekylær biologi

Uddannelsen handler om cellerne i kroppen og om deres funktioner, som er nødvendig viden inden forskningen af bl.a. kræft, diabetes og smitsomme sygdomme.

Fakta

Navn:
Biokemi og molekylær biologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får bl.a. en viden om cellens opbygning, om genetik og overførsel af information fra DNA til protein, og du lærer at anvende en række analysemetoder inden for fx biokemi og molekylær biologi.

Med en bachelor i biokemi og molekylær biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for både det private eller det offentlige arbejdsmarked, fx på hospitaler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Biokemi er den gren af biologi, der har med cellens kemiske bestanddele og de kemiske reaktioner i levende celler at gøre. Molekylær biologi beskæftiger sig med overførsel af information i biologiske systemer.

Fagområdet giver en forståelse af sygdomme på et molekylært niveau og har stor betydning for bl.a. kræftforskningen og forskning inden for diabetes og smitsomme sygdomme.

Du får en bred og grundlæggende viden om fagområderne biokemi og molekylær biologi.

Uddannelsen giver dig indsigt i de grundlæggende funktioner i celler, stofomsætningsveje og om cellers signalveje. Du lærer også om, hvordan gener reguleres og information fra DNA omsættes til funktioneller proteiner og andre signalmolekyler.

I løbet af uddannelsen vil du desuden få undervisning i emner som fx:

 • Enzymer og membraner
 • Metabolsk og hormonel regulering
 • Mikrobiologi
 • Bioinformatik

Derudover vil der være en række støttefag som fx grundlæggende fysikforståelse, grundstoffernes kemi, statistik og videnskabsteori.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 8,0 eller karaktergennemsnittet i én af nedenstående fagkombinationer skal være mindst 8,0:

 • Matematik A, fysik B og kemi B
 • Matematik A, fysik B og bioteknologi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi B

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Alle fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Garantikvotient på Syddansk Universitet:

SDU har indført en garantikvotient på 10,0. Hvis du har dette karaktergennemsnit eller derover i den gymnasiale eksamen og opfylder de specifikke adgangskrav, er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder biokemi og molekylær biologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i biokemi og molekylær biologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biokemi og molekylær biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i biokemi og molekylær biologi eller i bioteknologi.

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked, hvor du vil kunne arbejde med kvalitetssikring, analyse, optimering og administration. Også inden for forskning vil der være muligheder for job.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.