kandidatuddannelse i agrobiologi
Bacheloruddannelse

Agrobiologi

På bacheloruddannelsen i agrobiologi får du en grunduddannelse i biologi og naturvidenskab. Efter et år kan du vælge at specialisere dig i enten husdyrvidenskab, plante- og miljøvidenskab eller fødevarevidenskab.

Fakta

Navn:
Agrobiologi
Andre betegnelser:
Jordbrug, fødevarer og miljø
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen plus specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen tager udgangspunkt i fødevareproduktionen i Danmark. Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion, og du lærer at analysere og løse problemstillinger inden for miljøvenlig produktion.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde inden for fx rådgivning, udvikling og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens fokus er produktionen af fødevarer. Du får redskaber til at se sammenhængen mellem produktionen af fødevarer baseret på husdyr og planter, fødevarernes kvalitet og produktionens samspil med natur og miljø.

I den første halvdel af uddannelsen har du en række obligatoriske fag, som giver den nødvendige naturvidenskabelige grundviden inden for især biologi.

I sidste halvdel specialiserer du dig ved at vælge en af tre linjer, som du samtidig kan kombinere med valgfag.

De tre linjer er følgende:

 • Fødevarevidenskab, der handler om fødevarer, ernæring og sundhed. Du beskæftiger dig med de faktorer, som påvirker kvaliteten, og de teknologier, man kan anvende til at højne kvalitet og effektivitet i fødevareproduktionen. Du lærer også om ernæring og fødens optagelse i kroppen
 • Plante- og miljøvidenskab, der handler om, hvordan udnyttelsen af naturens ressourcer kan effektiviseres, samtidig med at der tages hensyn til miljø og kvalitet. Du lærer om planters fysiologi og vækst under forskellige forhold, og om klimaforandringernes indvirkning på planteproduktionen
 • Husdyrvidenskab, der handler om samspillet mellem kvalitet, sundhed og dyrevelfærd samt en konkurrencedygtig produktion under hensyntagen til dyrenes velfærd og miljøet

Du kommer til selvstændigt at identificere, analysere og løse problemstillinger i den jordbrugsbaserede produktion og dens samspil med det omgivende miljø.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den gymnasiale eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder agrobiologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i agrobiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.au.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i agrobiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i agrobiologi, molekylær ernæring og fødevareteknologi samt jordbrug, natur og miljø.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion.

Læs mere om arbejdsområde og typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning samt rådgivning inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.