kandidatuddannelse i Tysk
Bacheloruddannelse

Tysk

Uddannelsen indeholder undervisning i sprog, litteratur, kultur og samfund i tysksprogede lande. Du lærer at tale, skrive og forstå sproget.

Fakta

Navn:
Tysk
Andre betegnelser:
Tysk sprog, litteratur og kultur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver også undervist i litterær analyse og får kendskab til teksternes politiske og kulturelle samtid. Du får desuden kendskab til tysk historie og de strømninger, der har præget landets historie.

Med bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan være inden for det offentlige, i organisationer eller i private virksomheder, der har kontakt til tysktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at tale, læse og skrive tysk, og du får et overblik over litteratur, kultur og samfundsforhold i tysksprogede lande, dvs. Tyskland, Østrig og Schweiz. Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde videnskabeligt med problemstillinger knyttet til tysk sprog og kultur.

Uddannelsen er delt op i flere hovedområder:

 • Sprog
 • Litteratur
 • Historie, kultur og samfundsforhold

Området sprog dækker både sprogvidenskab og sprogfærdighed, og der undervises i såvel praktiske som teoretiske fag. Du lærer at tale og skrive tysk og arbejder med fag som oversættelse, forskellige former for grammatik samt fonetik, der handler om sprogets lyde.

I området litteratur får du overblik over tysk litteraturhistorie. Du arbejder med at fortolke tysk litteratur og sætte de enkelte værker ind i en større historisk og idéhistorisk sammenhæng.

Området historie, kultur og samfundsforhold giver dig grundlæggende viden om den politiske og økonomiske udvikling i Tyskland og de andre tysktalende lande samt om væsentlige kulturelle og idéhistoriske strømninger fra 1700-tallet til i dag.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. På Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idéhistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder tysk sprog og kultur som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i tysk sprog og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder tysk som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i tysk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder tysk som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i tysk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder tysk sprog, litteratur og kultur som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i tysk sprog litteratur og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i tysk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i tysk, sprogpsykologi, indoeuropæisk og litteraturvidenskab.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for fx undervisning, informationsformidling og oversættelse. Tysklands centrale placering i europæisk kultur og EU betyder, at der også er mulighed for at søge job i internationalt orienterede virksomheder og organisationer.

Tysk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.