kandidatuddannelse i Østeuropastudier
Bacheloruddannelse

Rusland- og balkanstudier

Østeuropa deler både historie og politiske vilkår. På uddannelsen arbejder du med problemstillinger, der er knyttet til dette fællesskab.

Fakta

Navn:
Rusland- og balkanstudier
Andre betegnelser:
Østeuropastudier
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om flere af de østeuropæiske landes historie og kultur. En del af undervisningen tager udgangspunkt i den kommunistiske styreform, som i mange år har præget Østeuropa.

Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der har afdelinger eller samarbejdspartnere i Østeuropa.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Østeuropa dækker lande som fx Rusland, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien og Serbien. Flere af de østeuropæiske lande har en fælles moderne historie, fordi de i det 20. århundrede har haft tætte relationer til det tidligere Sovjetunionen og som dette har haft en kommunistisk styreform.

Det er det fællesskab, der er grundlaget for uddannelsen i rusland- og balkanstudier, hvor du lærer at analysere østeuropæisk kultur, samfundsforhold og historie på et videnskabeligt grundlag.

Der tages udgangspunkt i sproget, og du skal derfor vælge enten russisk eller bosnisk-kroatisk-serbisk, som er varianter af det sprog, der tales i Bosnien, Kroatien, Serbien og Montenegro.

På uddannelsen får du undervisning i områder som fx litteratur, kultur, samfund, film og landenes egne medier.

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning, der veksler mellem studenteroplæg og lærerstyret undervisning. Du kommer også til at arbejde selvstændigt med studiet af enkelte fagområder eller udarbejdelse af større projekter.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Bemærk: Kravet om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder rusland- og balkanstudier som en 3-3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indeholde ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)4,7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i østeuropastudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i østeuropastudier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der har afdelinger eller samarbejdspartnere i Østeuropa.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.