kandidatuddannelse i Portugisiske og brasilianske studier
Bacheloruddannelse

Portugisiske og brasilianske studier

På uddannelsen studerer du sprog, samfundsforhold, kultur og historie i den portugisisktalende del af verden, hvilket bl.a. vil sige landene Portugal og Brasilien.

Fakta

Navn:
Portugisiske og brasilianske studier
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer det portugisiske sprog, både skriftligt og mundtligt, og får viden om historiske og politiske forhold i de lande, der har portugisisk som sprogfællesskab.

Med en bacheloruddannelse kan du videreuddanne dig på en kandidatuddannelse. Du har mulighed for at søge job inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der samarbejder med portugisisktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Portugisisk tales på verdensplan af mere end 250 mio. mennesker i bl.a. Brasilien, Portugal, Angola, Mozambique, Kap Verde, Guinea-Bissau, Østtimor og på den kinesiske ø Macao.

Uddannelsen indeholder undervisning i sprog, samfundsforhold, kultur og historie i de portugisisktalende lande med hovedvægt på Brasilien og Portugal.

Du lærer at kommunikere på portugisisk både i skrift og tale og får indsigt i såvel historiske som nutidige kulturelle og politiske forhold i de to lande.

Din viden får du bl.a. via undersøgelse af aktuelle debatter i Brasilien og Portugal og via analyse af fx film, litteratur og tv. Du får herigennem indblik i landenes identitetsopfattelse og i deres relationer til resten af verden.

Grundpiller i uddannelsens undervisning er:

 • Sproglige færdigheder i formel og uformel tale samt i forretningsmæssigt og akademisk sprog
 • Viden om litteratur, kultur, samfund, historie i især Brasilien og Portugal
 • Kendskab til videnskabelig metodik
 • Erfaring med teamarbejde i relation til problemløsninger
 • Almene humanistiske og samfundsfaglige færdigheder, som f.eks. analytisk træning, informationssøgning og indsigt i kommunikationsproblemer

De to første semestre på uddannelsen foregår undervisningen på engelsk, derefter på portugisisk.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Der er også mulighed for at tage et studieophold i fx Brasilien eller Portugal.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder portugisiske og brasilianske studier som en 3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i portugisisk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i portugisiske og brasilianske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i portugisisk, it og kognition samt sprogpsykologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der samarbejder med portugisisktalende lande.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.