kandidatuddannelse i Russisk sprog og kultur
Bacheloruddannelse

Øst- og sydøsteuropastudier (russisk)

På uddannelsen lærer du at læse, skrive og tale russisk, og du studerer russisk kultur, litteratur, historie og samfundsforhold med fokus på det 19., 20. og 21. århundrede.

Fakta

Navn:
Øst- og sydøsteuropastudier (russisk)
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Et grundigt kendskab til det russiske sprog bliver din indgang til at forstå russisk kultur og de politiske og samfundsmæssige forhold i Rusland.

Med bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning, oversættelse og analyse. Det kan fx være i virksomheder med forretningsforbindelser eller interesser i Rusland, ministerier, organisationer og kulturinstitutioner.

Bemærk: Bacheloruddannelserne Øst- og Sydøsteuropastudier (Russisk), Øst- og Sydøst-europastudier (Polsk) og Øst- og Sydøsteuropastudier (Balkanstudier) sammenlægges fra optagelsen 2018 til bacheloruddannelsen Østeuropastudier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Udviklingen i Rusland i det 19., 20. og 21. århundrede har været præget af kriser og store omvæltninger. Revolutionen i 1917 og Sovjetunionens opløsning i 1991 er to store begivenheder, der har sat deres præg på russisk kultur og samfundsforhold. Du arbejder både med politiske og kulturelle forhold samt med det russiske sprog.

Den sproglige del er central i uddannelsen. Du lærer at tale og skrive russisk på et højt niveau og får baggrund for at arbejde videnskabeligt med sprog, kultur og samfundsforhold i Rusland.

Sprogfagene omfatter bl.a.:

 • Grammatik, hvor du lærer at analysere og beskrive ord og sætningers opbygning systematisk og sammenligne med dansk
 • Oversættelse fra dansk til russisk og omvendt
 • Mundtlig sprogfærdighed, hvor du lærer at kommunikere professionelt på russisk og anvende relevante sprogbrugstyper som fx daglig tale, medie- og fagsprog

Fagene i Ruslands historiske og aktuelle forhold har udblik til det øvrige Østeuropa, men er centreret i Ruslands udvikling fra middelalderen til moderne tid. Der bliver lagt vægt på den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling og på, hvad den betyder for det russiske samfund i dag.

Du lærer desuden at analysere samspillet mellem litteraturen og det omgivende samfund samt får et godt kendskab til den russiske litteratur, bl.a. væsentlige forfatterskaber som Dostojevskij og Tolstoj, men også 1900-tallets og samtidens litteratur.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde. Der forskellige muligheder for studieophold i Rusland.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Russisk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Bemærk: Hvis du ikke har russisk A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder øst- og sydøsteuropastudier (russisk) som en 3-3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i russisk sprog og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder russisk under uddannelsen i østeuropastudier.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,05,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i russisk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i russisk sprog og kultur, Østeuropastudier, tværkulturelle studier, it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder inden for undervisning og formidling af russisk sprog og kultur. Der kan også være job i private virksomheder og organisationer, der har samhandel med Rusland.

Russisk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.