kandidatuddannelse i Polsk sprog og kultur
Bacheloruddannelse

Øst- og sydøsteuropastudier (polsk)

På uddannelsen lærer du at tale, læse og skrive polsk på et højt niveau, og sproget udgør grundlaget for din forståelse af polsk litteratur, kultur og historie.

Fakta

Navn:
Øst- og sydøsteuropastudier (polsk)
Andre betegnelser:
Øst- og sydøsteuropastudier (polsk)
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Kulturfagene giver dig bl.a. et overblik over polsk historie og landets politiske og økonomiske udvikling, især i det 19. og 20. århundrede, som har været præget af store omvæltninger - ikke mindst på grund af første og anden verdenskrig samt den kolde krig.

Med bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan bl.a. være i virksomheder, der har et samarbejde med eller interesser i Polen.

Bemærk: Bacheloruddannelserne Øst- og Sydøsteuropastudier (Russisk), Øst- og Sydøst-europastudier (Polsk) og Øst- og Sydøsteuropastudier (Balkanstudier) sammenlægges fra optagelsen 2018 til bacheloruddannelsen Østeuropastudier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig baggrund for at arbejde videnskabeligt med polsk sprog, litteratur og kultur.

Sprogfagene vægter en stor del på studiet. Du lærer at forstå, tale og skrive polsk og har fag som grammatik, oversættelse og litteratur.

Du undervises i bl.a.:

 • Grammatik, hvor du lærer at analysere og beskrive ord og sætningers opbygning systematisk
 • Oversættelse fra dansk til polsk og omvendt
 • Mundtlig sprogfærdighed, hvor du lærer at føre samtaler på polsk på baggrund af fx avisartikler
 • Polens historie
 • Polen efter 1989 - samfund, kultur og mentalitet

Du lærer at bruge generelle begreber inden for litteraturanalyse og får kendskab til, hvordan internationale strømninger, fx modernisme, har fået et individuelt udtryk i polsk litteratur, film og kunst.

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning, der veksler mellem studenteroplæg og lærerstyret undervisning. Du kommer også til at arbejde selvstændigt med studiet af enkelte fagområder eller udarbejdelse af større projekter.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen desuden skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder øst- og sydøsteuropastudier (polsk) som en 3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Bemærk: Københavns Universitet udbyder ikke bacheloruddannelsen i 2017. 

KU udbyder også en kandidatuddannelse i polsk sprog og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i polsk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i polsk sprog og kultur, østeuropastudier, tværkulturelle studier samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan bl.a. være i virksomheder, der har samarbejde med eller interesser i Polen.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Administrativt arbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne viser fordelingen på brancher for perioden 2013-2015.

65 procent af de studerende, der afsluttede en fremmedsproglig bachelor i perioden, gik ud i beskæftigelse.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 23 brancher, herunder flere inden for handel.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.