bacheloruddannelse i Balkanstudier
Bacheloruddannelse

Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier)

Du lærer om Balkanregionens kultur, sprog, historie og samfundsforhold. Uddannelsen har særligt fokus på Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Serbien og Montenegro.

Fakta

Navn:
Øst - og sydøsteuropastudier (balkanstudier)
Andre betegnelser:
Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier)
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig i et af sprogene bosnisk, kroatisk eller serbisk. Du lærer at læse, skrive og forstå tekster på det pågældende sprog og får indsigt i det valgte sprogområdes kultur og samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde inden for fx handel, turist- og kulturvirksomhed i balkanregionen, ved humanitære organisationer eller internationale organisationer som EU eller NATO.

Bemærk: Bacheloruddannelserne Øst- og Sydøsteuropastudier (Russisk), Øst- og Sydøst-europastudier (Polsk) og Øst- og Sydøsteuropastudier (Balkanstudier) sammenlægges fra optagelsen 2018 til bacheloruddannelsen Østeuropastudier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) handler om lande og områder på Balkan med specielt fokus på Bosnien-Hercegovina, Kroatien, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Serbien og Montenegro.

Du får viden om Balkans fælles historie og kultur og dens rødder i både den centraleuropæiske og den nærorientalske kultur, og du vælger en region og fordyber dig i områdets sprog, kultur, historie og samfundsforhold.

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Balkans historie og kulturhistorie
 • Øst- og sydøsteuropas generelle historie og kultur
 • Sprog
 • Tekstforståelse
 • Aktuelle politiske og samfundsmæssige forhold på Balkan
 • Videnskabsteori

Studiet af Balkans historie giver dig samtidig en baggrund for at analysere og forstå de krige og konflikter, der i nyere tid har præget regionen.

Undervisningen foregår som holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen desuden skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) som en 3 ½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Bemærk: Københavns Universitet udbyder ikke bacheloruddannelsen i 2017.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i østeuropastudier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i balkanstudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i østeuropastudier, tværkulturelle studier eller it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Din viden om Østeuropa, de slaviske sprog og landenes kultur- og samfundsforhold giver jobmuligheder inden for handel, turist- og kulturvirksomhed i balkanregionen, ved humanitære organisationer eller internationale organisationer (fx EU eller NATO).

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.