bacheloruddannelse i Persisk
Bacheloruddannelse

Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)

På uddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund specialiserer du dig i enten arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk.

Fakta

Navn:
Mellemøstens sprog og samfund
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indgående viden om Mellemøstens kultur og samfundsforhold og lærer samtidig at forstå, tale, læse og skrive det valgte sprog. Sprogundervisningen kvalificerer dig til at arbejde med nutidige og historiske mellemøstlige kilder på originalsproget.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil typisk være inden for undervisning, kulturformidling og offentlig forvaltning. Du vil også kunne bruge dine sproglige og kulturanalytiske færdigheder i eksportvirksomheder eller inden for mediebranchen.

Bemærk: Uddannelsen er en sammenlægning fra sommer 2017 af de tidligere bacheloruddannelser arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Mellemøsten omfatter en række lande i Nordafrika og Vestasien, heriblandt landene på Den Arabiske Halvø, Israel, Tyrkiet og Irak. Området er et politisk brændpunkt, men også en region med en rig kultur, der går langt tilbage.

Det er denne kulturhistorie, der er grundlaget for uddannelsen, hvor du med udgangspunkt i sproget lærer at analysere Mellemøstens kultur, samfundsforhold og historie på et videnskabeligt grundlag.

Kultur- og samfundsfagene  er fælles for alle på uddannelsen, mens sprogundervisningen foregår på mindre adskilte hold i hhv. arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk.

Du får bl.a. undervisning i:

 • Sprogfaget, herunder bl.a. grammatik og oversættelse
 • Kommunikativt sprog
 • Kulturel produktion med oversættelse​
 • Religion og kultur i Mellemøsten
 • Samfundsdebat i Mellemøsten med kommunikativt sprog
 • Videnskabsteori

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning med oplæg og diskussion. I løbet af uddannelsen studerer du som minimum et semester i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) som en 3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også om en kandidatuddannelse i Mellemøstens sprog og samfund.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

Uddannelsen er ny - der er derfor ingen adgangskvotienter.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i Mellemøstens sprog og samfund, islamiske studier, eller tværkulturelle studier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for fx undervisning, formidling, internationalt arbejde, integration, konsulent- og rejsebranchen og inden for både det offentlige og erhvervslivet.

Dit kendskab til mellemøstlige samfund, kultur og sprog kan være vejen til en række job inden for offentlig forvaltning som fx udenrigstjenesten og EU, i virksomheder, som har eksport til eller fra området eller i mediebranchen. Du vil også kunne løse opgaver i tværfaglige samarbejder i internationale organisationer og bistandsorganisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning og Journalistik, skribent- og mediearbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.