kandidatuddannelse i Latin
Bacheloruddannelse

Latin

Uddannelsen handler primært om latinsk sprog, litteratur og kultur i antikken og i middelalderen. Du lærer herunder om romerriget.

Fakta

Navn:
Latin
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i romersk politik og samfundsstruktur, og du kommer til at læse, oversætte, fortolke og analysere flere forskellige typer af latinske tekster.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning, men du vil også kunne blive ansat på biblioteker, museer eller forlag. Nogle arbejder desuden med sprog og retorik i private og offentlige virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Latinsk og romersk kultur har ligesom den græske haft indflydelse på den vestlige verden og kultur. Blandt andet er det amerikanske politiske system stærkt inspireret af det romersk-republikanske system.

Hvis du ikke har haft græsk eller latin på din gymnasiale uddannelse, begynder du med propædeutisk undervisning i såvel græsk som latin.

Derefter koncentrerer du dig om latinsk sprog og litteratur i antikken, middelalderen og renæssancen, hvor latinsk var et fremherskende skriftsprog.

Du lærer at læse latinske forfattere som Ovid, Horats og Vergil på originalsproget og at foretage en tekstanalyse. Teksterne er en blanding af komedier, tragedier og digte samt filosofiske og historiske tekster både i oversættelse og på originalsproget.

Men ud over sprog og litteratur får du også indsigt i romersk filosofi, arkitektur, skulptur, historie, musik, religion og samfundsforhold.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i latin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, græsk A og latin A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået.

Bemærk: Hvis du ikke har græsk A og latin A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

På KU kan du læse latin som en 3-4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Læs også om kandidatuddannelsen i latin.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

På AU er latin en studieretning på uddannelsen i klassiske sprog.

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet3,7Alle optaget

 

 

 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Københavns Universitet5616200

 

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i latin kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i latin, klassiske sprog samt kultur og formidling.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for undervisning, formidling og kulturbevarelse. Du kan fx få job på gymnasier, universiteter, museer, arkiver og forlag. Du har også mulighed for at arbejde på aftenskoler eller med voksenundervisning.

Græsk er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og kultur- og museumsarbejde.

Se mere om fremtidsudsigter inden for det humanistiske fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Skal du til at søge optagelse?
Skal du til at søge optagelse?

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.