kandidatuddannelse i Japanstudier
Bacheloruddannelse

Japanstudier

På uddannelsen undersøger du den japanske kultur, litteratur og historie, og du lærer både at læse, skrive og tale japansk.

Fakta

Navn:
Japanstudier
Andre betegnelser:
Asienstudier (japanstudier)
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Bacheloruddannelsen giver dig en bred indsigt i det japanske samfund, og du lærer om både litterære, politiske og sociale emner. Du kan fx studere den japanske familie som institution eller beskæftige dig med uddannelsessystemet i Japan.

Du kan efter bacheloruddannelsen fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk kunne arbejde inden for kommunikation og marketing i import- og eksportvirksomheder eller som tolk for danske firmaer med forbindelse til Japan.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Japans kultur er vidt forskellig fra den europæiske. Sproget og samfundet er meget fremmed for mange europæere. På japanstudier lærer du at tale, læse og forstå sproget samt at kende litteraturen og kulturen.

Japan har sit helt eget skriftsprog med tegn, som du lærer at bruge, og du lærer om sprogets udvikling. Du får undervisning i klassisk og moderne japansk og arbejder med at oversætte tekster fra begge perioder.

En del af sprogundervisningen foregår på japansk, og du får trænet din mundtlige sprogfærdighed. Sprogfagene lægger op til, at du deltager aktivt og lærer at tale flydende.

Kulturfagene handler bl.a. om Japans historie og kulturhistorie og om forskellige aspekter af det moderne Japan, fx familie, kønsroller, arbejdsliv og uddannelse. Det er helt tilbage fra de gamle dynastier og frem til det moderne japanske samfund. Der er især fokus på det moderne Japan.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Bemærk, at japansk er et svært sprog at lære at læse og tale. Det kræver derfor en stor indsats.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Japansk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bemærk: Hvis du ikke har japansk A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder japanstudier som en 3-4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i japanstudier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder asienstudier (japanstudier) som en 3-4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,17,5
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8,07,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i japanstudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i japanstudier, asienstudier og tværkulturelle studier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil få jobmuligheder inden for forskellige brancher. Mange arbejder indenfor undervisningssektoren. En anden stor gruppe arbejder i ministerierne, i firmaer og virksomheder inden for bl.a. kommunikation.

Japansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.