kandidatuddannelse i Italiensk sprog og kultur
Bacheloruddannelse

Italiensk sprog og kultur

Uddannelsen giver en indføring i italiensk sprog og i moderne og klassisk italiensk litteratur og kultur. Du lærer også om landets politik og historie.

Fakta

Navn:
Italiensk
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får et bredt kendskab til Italien og undervises i tekstanalyse, litteraturhistorie, italiensk grammatik og fonetik, ligesom du lærer at tale, skrive og forstå moderne italiensk.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Med en uddannelse i italiensk kan du fx arbejde inden for undervisning, oversættelse og kommunikation i virksomheder, der har kontakt til Italien, eller inden for turismeindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i italiensk fokuserer på moderne italiensk sprog og kultur. Du bliver bl.a. uddannet til at læse, skrive og tale moderne italiensk, men du lærer også om klassisk italiensk kultur.

På sprogfagene arbejder du både teoretisk og praktisk. I den teoretiske del får du undervisning i fonetik, grammatik, tekstanalyse og oversættelse. I den praktiske del lærer du at tale og skrive italiensk. Det sker i fagene mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed, og ved at undervisningen foregår på italiensk.

Kulturfagene handler både om den italienske civilisations historie og om moderne italienske samfundsforhold. Det er lige fra Dantes Italien og frem til regeringen i det moderne italienske samfund. Du får også viden om de store klassiske mesterværker fra 1300-tallet og frem til nyere litteratur.

Undervisningen omfatter områder som fx:

 • Sprog og tekster
 • Grammatik og sprogbeskrivelse
 • Oversættelse
 • Italiens kultur
 • Litteratur, historie og samfund fra år 1000 og frem
 • Skriftlig og mundtlig kommunikation

Du får også kendskab til perioderne omkring renæssancen, barokken, oplysningstiden og romantikken samt de kulturelle centre som fx Rom, Napoli, Milano og Sicilien.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der også kan være gruppebaseret.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Italiensk A
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Bemærk: Hvis du ikke har italiensk A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder italiensk sprog og kultur som en 3-3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i italiensk sprog og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder ikke længere italiensk sprog, litteratur og kultur som bacheloruddannelse.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)5,2AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i italiensk sprog og kultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i italiensk.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for kulturel udveksling og formidling, undervisning, turisme, oversættelse, eksportrådgivning og generelt i virksomheder, hvor der kræves viden om det italienske sprog og Italiens kultur.

Italiensk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Kultur- og museumsarbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.