kandidatuddannelse i Indoeuropæisk
Bacheloruddannelse

Indoeuropæisk

På uddannelsen i indoeuropæisk studerer du de sprog, som de moderne europæiske sprog har udviklet sig fra. Du får herunder undervisning i sprogvidenskabelige og teoretiske fag.

Fakta

Navn:
Indoeuropæisk
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du har mulighed for at gå i dybden med bl.a. de indoiranske, anatoliske, keltiske, germanske og baltoslaviske sprog samt græsk og armensk. Uddannelsen byder desuden på undervisning i lingvistik og fonetik.

Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil siden kunne finde job inden for undervisning eller arbejde med sprog på fx ordbogsredaktioner eller i virksomheder, hvor der kræves viden om sprogs struktur og funktion.

Bemærk: Indoeuropæisk er fra optagelsen 2018 en specialisering på uddannelsen lingvistik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Indoeuropæisk handler om sprog. Uddannelsen har fokus på de indoeuropæiske sprogs slægtskab og udvikling. Den indoeuropæiske sprogfamilie er bl.a. de indo-iranske, anatoliske, italiske, keltiske, germanske og balto-slaviske sprog samt græsk og armensk.

Du arbejder med sprogenes fælles udgangspunkt og frem til de ældste udgaver af indisk, græsk, latin, slavisk og germansk. Du har fag som sproglig analyse, hvor du lærer grammatik, ordenes betydning og sætningers opbygning.

Du bliver også undervist i fonetik og fonologi, hvor du får indsigt i, hvilke lyde der findes i verdens sprog, hvordan de bliver dannet, og hvordan de bliver udnyttet til at skelne mellem ord.

Der lægges vægt på, at du får en grundlæggende og aktuel viden samt lærer at sammenligne de indoeuropæiske sprog og rekonstruere grundsproget, som ligger bagved. Der er kurser i nogle af de væsentligste oldsprog.

Undervisningen foregår hovedsageligt som holdundervisning og selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder  indoeuropæisk som en 4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning) i græsk, latin og sanskrit.

Bemærk: Københavns Universitet samler fra september 2018 bacheloruddannelserne indoeuropæisk og lingvistik i én uddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i indoeuropæisk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)4,5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i indoeuropæisk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i indoeuropæisk.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder på fx ordbogsredaktioner eller i virksomheder, hvor der kræves viden om sprogs struktur og funktion samt evne til at danne sig et hurtigt overblik over komplekse sproglige sammenhænge.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning og Journalistik, skribent- og mediearbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Der er ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.