kandidatuddannelse i Assyriologi
Bacheloruddannelse

Assyriologi

Assyriologi handler om sprog, kultur og historie i Mesopotamien, som var et rige i oldtidens Mellemøsten.

Fakta

Navn:
Assyriologi
Andre betegnelser:
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at læse tekster, som er skrevet i kileskrift på forskellige mesopotamiske sprog, og du får forståelse for de historiske og kulturhistoriske forhold, teksterne er skrevet under og siger noget om.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil kunne arbejde inden for undervisning og forskning, men der er også mulighed for at arbejde med kulturformidling bl.a. ved museer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På assyriologi beskæftiger du dig med Mesopotamiens sprog, historie og kultur i oldtiden. Mesopotamien var et rige i oldtidens Mellemøsten. Mesopotamien er den historiske betegnelse for det område, der ligger i store dele af det nuværende Syrien og Irak.

Den videnskabelige baggrund for dine analyser får du bl.a. gennem en sprogvidenskabelig tilgang og historiske og arkæologiske metoder.

I løbet af uddannelsen følger du undervisning i emner som:

 • Mesopotamiens oldtid, hvor du gennemgår hovedtrækkene i Mesopotamiens arkæologi, historie og samfundsforhold
 • Ægyptens oldtid, som giver dig en viden om den ægyptiske arkæologi, historie og samfundsforhold
 • Akkadisk, hvor du lærer om den akkadiske sprogstruktur og læser kildemateriale som fx breve, love, kongeindskrifter og litterære tekster. Undervisningen behandler bl.a. Mesopotamiens litteratur, religion og samfundsforhold samt dialekterne oldbabylonsk og standardbabylonsk
 • Det mesopotamiske samfund, hvor du beskæftiger dig med historie, kunst, arkitektur, litteratur og religion

Det første halve år af faget assyriologi er fælles med nærorientalsk arkæologi og ægyptologi. Alle tre fag er studieretninger under Mellemøstens sprog og samfund.

Undervisningen foregår som regel på mindre hold i kombination med forelæsninger. Noget af undervisningen kan også foregå ved individuel vejledning. Den videnskabelige litteratur er udelukkende på fremmedsprog, og det er en fordel, hvis du er fortrolig med engelsk, tysk og fransk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i assyriologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i assyriologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i assyriologi og tværkulturelle studier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen sigter primært på arbejde inden for undervisning og forskning og museer. Der er dog kun ganske få stillinger inden for området, så det er en god ide at gøre din uddannelse bredere med henblik på fx kulturformidling, informationsteknologi og administration.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning og Kultur- og museumsarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.