kandidatuddannelse i Arabisk- og islamstudier
Bacheloruddannelse

Arabisk- og islamstudier

På uddannelsen lærer du om arabisk sprog og kultur, herunder arabisk historie, religion og islam samt samfundsforhold i Mellemøsten.

Fakta

Navn:
Arabisk- og islamstudier
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at skrive og tale moderne arabisk, hvilket bl.a. gør dig i stand til at læse arabiske tekster på originalsproget.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for mange forskellige områder som fx i erhvervslivet, turismen, medierne, efterretningstjenesten, bistands- eller flygtningesektorerne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I Mellemøsten og i de nordafrikanske lande er det arabiske sprog nationalsproget, der tales af mere end 300 mio. mennesker. Koranen er skrevet på arabisk, og det betyder, at mere end 1 mia. mennesker verden over lærer at læse og tale sproget.

På uddannelsen lærer du om såvel arabisk sprog som kultur. På den sproglige del af faget lærer du at forstå, tale og skrive arabisk. Du arbejder bl.a. med grammatik, lydlære og talefærdighed, som du får mulighed for at udvikle i arbejdet med oversættelsesøvelser fra dansk til arabisk.

På den kulturelle og samfundsfaglige del lærer du om arabisk historie, religion og samfundsforhold i Mellemøsten generelt samt får viden om litteratur, hvor du fx læser tekster fra Koranen og arabisk poesi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og arbejde i læsegruppe.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Arabisk A
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Bemærk: Hvis du ikke har arabisk A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder arabisk- og islamstudier som en 3-3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

AU udbyder også en kandidatuddannelse i arabisk- og islamstudier.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder en 3-3½-årig bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund med mulighed for specialisering i arabisk.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)5,94,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i arabisk- og islamstudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i arabisk- og islamstudier, i mellemøststudier og i religionsvidenskab.

Du vil traditionelt set have jobmuligheder inden for undervisning og forskning, men også i erhvervslivet, turismen, medierne, diplomatiet, efterretningstjenesten samt bistands- eller flygtningesektorerne.

Arabisk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.