kandidatuddannelse i Retorik
Bacheloruddannelse

Retorik

Retorik handler om, hvad god tale og skrift teoretisk er, og hvordan man i praksis taler og skriver godt. Uddannelsen giver dig redskaber til at lære dette.

Fakta

Navn:
Retorik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Hovedparten af de tekster, du arbejder med i retorik, er argumenterende i deres form. Det vil sige, at de er skrevet for at påvirke eller overbevise modtagerne om et synspunkt, en holdning eller fakta om et bestemt emne.

Med bacheloruddannelsen i retorik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil være inden for bl.a. kommunikation og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Retorik er læren om god tale og skrift i teori og praksis. Du lærer at analysere og vurdere, hvordan ytringer påvirker deres modtagere, og hvordan man selv skriver taler og tekster, der fungerer godt i en bestemt sammenhæng.

Du får en videnskabelig baggrund for at rådgive om, hvordan kommunikation skal opbygges og fremføres, så hensigten opfyldes. Retorik er et kommunikationsfag og dækker et bredt felt: mundtlige, skriftlige, audiovisuelle og digitale tekster. Teksterne kan både være formidlende, som fx en faglig artikel, og litterære, som fx en roman eller et digt.

Uddannelsen omfatter moduler som fx:

 • Retorisk skrivning, sprog og stil
 • Retorisk argumentation og stemmebrug
 • Mundtlig fremstilling, herunder oplæsning og fortælling
 • Taleværksted og rådgivning samt retorik i samfundet

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde. Du kommer selv til at udarbejde flere taler og artikler undervejs.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder retorik som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i retorik.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10,19,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i retorik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i retorik, sprogpsykologi samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i virksomheder, i organisationer og i det offentlige i forbindelse med kommunikation og undervisning.

Retorik er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.