kandidatuddannelse i Performance-design
Bacheloruddannelse

Performance Design

På uddannelsen lærer du om oplevelsesformer som events, møder og installationer og arbejder med forholdet mellem mennesker og virksomheder gennem social og sanselig kommunikation.

Fakta

Navn:
Performance Design
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Der fokuseres på de sociale og oplevelsesmæssige aspekter i fysiske rum i samspil med elektronisk kommunikation. Du lærer at analysere en målgruppes behov og værdier og at omsætte denne viden i det praktiske design af det fysiske møde.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde som konsulent inden for koncept- og event-udvikling eller som eventkoordinator i de kreative erhverv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Performance Design handler om, hvordan man udvikler, planlægger og koordinerer en performance eller en event. Det kan være en festival, koncert, udstilling eller et show på tv. Fælles er, at de skaber nogle rammer for en kollektiv oplevelse og hele tiden kræver udvikling i forhold til et skiftende publikum.

På uddannelsen arbejder du med udvikling og afprøvning af nye koncepter. Du lærer at analysere og koordinere projekter med mange aktører og samarbejdspartnere og at tænke eventen ind i sociale forbrugsmønstre.

I begyndelsen af uddannelsen lærer du at lave en konceptbeskrivelse. Derefter lærer du sammen med andre studerende at styre produktionsforløbet helt frem til eventens afvikling og evaluering.

Uddannelsen omfatter følgende obligatoriske kurser:

  • Performance Design og designmetoder
  • Projektledelse og designpraksis
  • Situation, sted og rum

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og undervisning i hold af forskellig størrelse. Du har mulighed for at tage et praktikforløb på 2-3 måneder som en del af uddannelsen.

Performance Design er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

Performance Design er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse Performance Design og et andet fag skal du søge optagelse på humanistisk bachelor.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Performance Design i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet humanistisk bachelor.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i Performance Design og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i Performance Design.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Performance Design og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Performance Design.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i stillinger med en kombination af ledelse, formidling og kreativ udvikling. Det kan være som event-koordinator, kunstnerisk leder eller kulturmedarbejder på festivaler, i musikhuse eller ved kommunale kulturprojekter. Det kan også være i medie- og turistvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.