kandidatuddannelse i Pædagogik
Bacheloruddannelse

Pædagogik

Pædagogik handler om, hvordan vi lærer forskellige ting både som børn og voksne. På uddannelsen arbejder du med emner som opdragelse og undervisning.

Fakta

Navn:
Pædagogik
Andre betegnelser:
Pædagogik og uddannelsesstudier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Fagområdet beskæftiger sig både med det enkelte menneske, med institutioner og med samfundet som helhed. Du vil på uddannelsen også få undervisning i bl.a. sociologi og få kendskab til en række teorier og metoder, du kan bruge i dit praktiske pædagogiske arbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for fx personale- og organisationsudvikling i større organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer på et videnskabeligt grundlag at arbejde med opdragelse, uddannelse og undervisning i relation til samfundsmæssige forhold. Du lærer også at undersøge og vurdere pædagogiske fænomener og problemstillinger af såvel almen som specifik karakter.

Uddannelsen omfatter en række områder som fx:

 • Pædagogikken aktuelt
 • Psykologiske temaer i pædagogik
 • Komparativ pædagogik og globalisering
 • Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode
 • Læring i kontekst
 • Uddannelse, planlægning og menneskers læreprocesser

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) 

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Pædagogik og uddannelsesstudier er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse pædagogik og uddannelsesstudier og et andet fag skal du søge optagelse på humanistisk bachelor.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Roskilde.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder pædagogik som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i pædagogik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC hedder uddannelsen pædagogik og uddannelsesstudier og læses i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet humanistisk bachelor.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i pædagogik og uddannelsesstudier og et af følgende fag: arbejdslivsstudier, dansk, filosofi og videnskabsteori, informatik, kommunikation, kultur- og sprogmødestudier, Performance Design, psykologi, socialvidenskab eller sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i pædagogik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8,97,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i pædagogik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i pædagogik, sprogpsykologi samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Når du er færdiguddannet, vil du især have jobmuligheder inden for uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling, evaluering og dokumentation, personale- og organisationsudvikling.

Du vil også kunne arbejde inden for undervisningsområdet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.