kandidatuddannelse i Oldtidskundskab
Bacheloruddannelse

Oldtidskundskab

På uddannelsen studerer du levn fra græsk og romersk oldtid, fx skulpturer og arkitektur. Du læser også tekster fra oldtiden.

Fakta

Navn:
Oldtidskundskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Først og fremmest drejer det sig om antikke tekster i oversættelse. Du får et kendskab til det antikke græske sprog, der sætter dig i stand til at forholde dig kritisk til oversættelser af græske tekster. I sprogtimerne læser du de antikke forfattere på originalsprog.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have mulighed for at arbejde inden for undervisning, kommunikation og kulturformidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Oldtidskundskab handler om antikkens kultur og sprog. Antikkens kultur har haft stor betydning for, hvordan den vestlige verden ser ud i dag, og hvordan mennesker i vesten tænker.

Du vil i undervisningen beskæftige dig med følgende emneområder:

 • Arkæologi, hvor du gennemgår skulpturer, vaser og bygningsværker i de forskellige perioder af antikken
 • Litteratur, hvor du studerer den antikke litteraturs forskellige genrer, fx historieskrivning, filosofi, komedier, tragedier, taler, digte og epos, der er et heltedigt (fx Homers Illiaden)
 • Historie og samfundsforhold, hvor du lærer om politiske, økonomiske og sociale forhold i de græske bystater og i Rom
 • Filosofi, hvor du lærer om de væsentligste personligheder og filosofiske retninger i oldtiden, fx Platon, Aristoteles og Seneca

Du vil ud over de traditionelle fag også kunne beskæftige dig med emner som politik og samfundsstudier, europæisk identitet eller religion.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuel vejledning og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Bemærk: Hvis du ikke har græsk A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder oldtidskundskab som en 3-årig bacheloruddannelse. Har du ikke græsk på A-niveau, følger du undervisning i sproget på 1., 2. og 3. semester.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i oldtidskundskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder oldtidskundskab som et 1-årigt tilvalg eller 1½-årigt sidefag.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder oldtidskundskab som et 1-årigt tilvalgsfag.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)3,2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i oldtidskundskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i oldtidskundskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation og kulturformidling, folkeoplysning, undervisning og administration.

Oldtidskundskab er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og kultur- og museumsarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.