kandidatuddannelse i Nærorientalsk arkæologi
Bacheloruddannelse

Nærorientalsk arkæologi

Uddannelsen handler om samfundene og kulturerne i den nære orients oldtid. Du studerer fund fra de ældste bondekulturer indtil den hellenistiske periode.

Fakta

Navn:
Nærorientalsk arkæologi
Andre betegnelser:
Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om de antikke samfund og kulturer ud fra en analyse af de materielle levn, dvs. ting fra tidligere tider. De materielle levn kan være alt fra kunst og bygningsrester til affald.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for kommunikation, kulturformidling og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Nærorientalsk arkæologi handler om de arkæologiske oldtidsfund fra nærorienten, dvs. Ægypten, Syrien, Libanon, Tyrkiet, Irak, Iran og Den Arabiske Halvø, og hvordan man kan lære de antikke kulturer at kende ud fra fundene.

Uddannelsen dækker tiden fra de ældste bondekulturer indtil Hellenismen (330 f.Kr.).

Du får undervisning i fx:

 • Ægyptens oldtid, hvor du gennemgår hovedtrækkene i landets arkæologi, historie og samfundsforhold i de historiske perioder
 • Mesopotamiens oldtid (Syrien og Irak), hvor du lærer om Mesopotamiens arkæologi, historie og samfundsforhold i de historiske perioder
 • Arkæologisk teknik og metode, hvor du lærer om de arkæologiske teknikker og metoder, dvs. hvordan man graver fund op, behandler og bevarer dem
 • Arkæologi i historiske perioder, som er en gennemgang af de vigtigste nærorientalske fund og monumenter samt hovedlinjerne i den arkæologiske forskningshistorie

Det første halve år af faget nærorientalsk arkæologi er fælles med assyriologi og ægyptologi. Alle tre fag er studieretninger på Mellemøstens sprog og samfund.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og individuel vejledning. Du deltager i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten. Faglitteraturen er udelukkende skrevet på engelsk, tysk og fransk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i nærorientalsk arkæologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i nærorientalsk arkæologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i nærorientalsk arkæologi og i tværkulturelle studier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation, kulturformidling, undervisning og forskning. Du vil kunne finde job på museer, i den offentlige sektor eller i private virksomheder. Da der kun er ganske få stillinger inden for selve faget, er det en god ide at gøre din uddannelse bredere med elementer fra andre uddannelser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning og Kultur- og museumsarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.