kandidatuddannelse i Medievidenskab
Bacheloruddannelse

Medievidenskab

På medievidenskab studerer du de moderne massemedier som fx tv, film og internet og lærer om forskellige genrer og kommunikationsmodeller.

Fakta

Navn:
Medievidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Under uddannelsen kan der også være en mulighed for at komme til at arbejde praktisk med produktion af både fakta og fiktion.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. forlagsbranchen, produktionsbranchen inden for film og tv, reklamebanchen eller i en it-virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På medievidenskab studerer du de moderne massemedier som fx aviser, tv, radio og digitale medier i deres historiske, kulturelle, politiske og sociale kontekster. Du opnår dermed indsigt i relationerne mellem medier, mennesker, kultur og samfund.

Du har bl.a. fag som medie-, kultur- og samfundsteori, hvor du studerer udviklingen i de moderne medier og sætter dem i forhold til forskellige sociale og kulturelle udviklinger.

Du lærer også om forskellige genrer og kommunikationsmodeller via en række medie- og kulturteoretiske fag.

Det kan fx være:

 • Medietekstanalyse
 • Medie-, kultur- og samfundsteori
 • Mediereceptionsanalyse
 • Mediesystemanalyse
 • Metode og undersøgelsesdesign
 • Medieproduktion – film
 • Medieproduktion – web og interaktive medier

Uddannelsens faglige og praktiske indhold kan variere fra det ene uddannelsessted til det andet. Læs derfor mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Fx kan en del af uddannelsen kan være praktisk orienteret, hvor du arbejder med produktion af både fakta og fiktion i forskellige medier og får undervisning i at bruge forskellige former for av-udstyr, fx kamera og redigeringsudstyr.

Undervisningen veksler mellem en blanding af teori, forelæsninger, øvelser og gruppearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense og Aarhus.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder medievidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i medievidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medievidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i medievidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,2 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,89,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medievidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medievidenskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for produktion af film og tv, it-branchen, reklamebranchen og i virksomheder i forlagsbranchen, herunder multimedier.

Bacheloruddannelsen kan også give mulighed for ansættelse i virksomheder inden for medier og kommunikation, men på et lavere niveau.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning og Systemudvikling, programmering og design.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.