bacheloruddannelse i Logopædi
Bacheloruddannelse

Logopædi

Logopædi er en uddannelse i tale- og hørepædagogik, hvor du lærer at arbejde med mennesker, der har stemme-, sprog-, tale og/eller hørevanskeligheder.

Fakta

Navn:
Logopædi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Uddannelsens hovedområder giver dig indsigt i såvel sprogvidenskab, pædagogik og psykologi som i anatomi, fysiologi og neurologi.

Efter bacheloruddannelsen anbefales det, at du læser videre på kandidatuddannelsen i audiologopædi. Med uddannelsen til audiologopæd kan du arbejde med både børn og voksne inden for det tale- og hørepædagogiske område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i logopædi er en uddannelse i tale- og hørepædagogik. Du lærer at vurdere stemme-, sprog-, tale- og hørevanskeligheder hos klienter i alle aldre og at udarbejde og gennemføre en behandlings- og/eller undervisningsplan samt rådgive klienter og pårørende.

Du får også viden om at udarbejde og gennemføre en behandlings- eller en undervisningsplan samt lærer at rådgive klienter og pårørende.

Uddannelsen indeholder følgende hovedområder:

 • En humanistisk del med undervisning i teoretisk og anvendt sprogvidenskab, psykologi, sprogtilegnelse og psykolingvistik samt pædagogik og handicap
 • En sundhedsvidenskabelig del med undervisning i anatomi og fysiologi, neurobiologi og neurologi, medicinsk audiologi samt videnskabsteori
 • En specialiseret logopædisk del med undervisning i sprog- og talevanskeligheder samt en introduktion til audiologopædi og kliniktimer
 • En specialiseret audiologisk del med undervisning i medicinsk, teknisk og pædagogisk audiologi

Du får indsigt i sammenhængen mellem sprog, psykologi, anatomi, fysiologi og neurologi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde i en studiegruppe. Dertil kommer kliniktimer i sprog-, tale- og hørevanskeligheder samt en praktikperiode inden for børne- eller voksenområdet. En del af fagene læses sammen med bacheloruddannelserne i audiologi og pædagogisk audiologi.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder logopædi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)7,7 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i logopædi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i audiologopædi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen i logopædi er praktisk orienteret og sigter på arbejde med taleundervisning af børn og voksne.

Der er muligheder for at få job som talepædagog (logopæd), fx inden for skolevæsnet, ved kommunal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, på tale-høreinstitutter eller kommunikationscentre.

Læs mere om arbejdsområderne samt typer af job inden for specialundervisning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Berit Landgreen er ansat som talepædagog i Halsnæs Kommune. Berit er uddannet socialpædagog og...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.