kandidatuddannelse i Kunsthistorie
Bacheloruddannelse

Kunsthistorie

På kunsthistorie lærer du at analysere kunstværker, herunder klassisk og moderne kunst, arkitektur, skulpturer samt nye medier og visuel kultur.

Fakta

Navn:
Kunsthistorie
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

I løbet af uddannelsen tilegner du dig et bredt overblik over perioder og temaer i kunsthistorien, og du får viden om forskellige stilretninger og nationale forskelle, der er typiske for historiske epoker.

Efter bacheloruddannelsen kan du videreuddanne dig med en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i såvel erhvervssektoren som i kunst- og kulturinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kunsthistorie lærer du om udviklingen inden for forskellige kunstneriske genrer fra antikken til i dag. Det kan fx være maleri, skulptur, arkitektur, fotografi, installationer og videokunst.

Du lærer også om perioder i både dansk og international kunst, og du får indblik i forskellige kunsthistoriske metoder og æstetiske problemstillinger.

Kunsthistorie er et teoretisk fag, hvor du får undervisning i kunstteori, æstetik, videnskabsteori of formidling. Du kommer ikke til at lave kunst på studiet, da uddannelsen er et rent teoretisk studie.

Hovedvægten ligger på den vestlige eller europæiske kunsthistorie, men ikke-vestlige kunst- og kulturstudier inddrages også med såvel historiske som nutidige perspektiver.

Du får et bredt kendskab til kunstens kategorier og deres historie, og du lærer at analysere forskellige kunstværker som æstetiske og samfundsmæssige objekter ud fra en kritisk og reflekteret anvendelse af fagets metoder og teorier.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Ekskursioner til udstillinger og museer indgår i undervisningen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kunsthistorie som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i kunsthistorie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kunsthistorie som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i kunsthistorie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,69,0
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,96,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kunsthistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kunsthistorie, moderne kultur og kulturformidling, visuel kultur samt æstetik og kultur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for kunst- og kulturinstitutioner, fx på museer eller kulturcentre, hvor du arbejder med formidling i bred forstand. Du kan også arbejde inden for presse- og forlagsbranchen eller med administration, ledelse og analyse i den private sektor.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kultur- og museumsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.