kandidatuddannelse i Journalistik
Bacheloruddannelse

Journalistik

På uddannelsen lærer du bl.a. om informationsøgning, kildekritik, interviewteknik, og hvordan man skal skrive journalistiske artikler.

Fakta

Navn:
Journalistik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under praktik

Du får undervisning i det danske sprog og viden om samfundet og det politiske system i Danmark. Det er alt sammen en vigtig del af en journalists arbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier, fx aviser, ugeblade, radio og tv eller med websider.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen veksler mellem journalistisk produktion og teoretisk overvejelse over arbejdet.

Du lærer alle faser af det journalistiske arbejde at kende fra den første idé over research, kildekritik, interviewteknik, genrer og fortælleformer til det færdige produkt.

Der er undervisning i det journalistiske håndværk, i dansk sprog og i områder som informationssøgning, dokumentation og kildekritik.

Uddannelsen rummer også en række mere teoretiske fag, der er integreret med de journalistiske fag, fx mediesociologi, dansk og international politik samt retssystemet.

I løbet af uddannelsen har du et års lønnet praktik. Praktikken foregår på dagblade, fagblade, radio- og tv-stationer eller i private og offentlige informationsafdelinger over hele landet. Universitetet formidler praktikpladser, men du får ikke automatisk tildelt en plads. Du skal selv søge praktikpladsen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA. På RUC afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Journalistisk tillægsuddannelse

På Danmarks Medie- og journalisthøjskole findes der desuden en journalistisk tillægsuddannelse, som du kan tage, hvis du er optaget på en kandidatuddannelse på et universitet.

Tillægsuddannelsen tager ½ år og skal godkendes som en del af din kandidatuddannelse. Uddannelsen er et samlet forløb. De enkelte moduler kan ikke tages løsrevet.

Du skal også have sikret dig meritgodkendelse ved studienævnet på den uddannelse, hvor du er indskrevet. Du kan downloade en blanket til meritansøgning og se ansøgningsfrister på Danmarks Medie- og journalisthøjskoles hjemmeside www.dmjx.dk.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

På Syddansk Universitet skal du desuden bestå en optagelsesprøve.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Journalistik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse journalistik og et andet fag skal du søge optagelse på den humanistiske bacheloruddannelse. Du skal allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen have søgt og fået plads på denne + journalistik. Læs mere på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder journalistik i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet: humaniora.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder indenfor dit valgte hovedområde. De sidste 2 år specialiserer du dig i journalistik og et af følgende fag: dansk, datalogi, historie, internationale studier, kommunikation, kultur- og sprogmødestudier, politik og administration, socialvidenskab eller virksomhedsstudier.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i journalistik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder journalistik som en 3½-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i journalistik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: Der er kun optagelse gennem kvote 2 med en efterfølgende optagelsesprøve i april.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktiktiden får du løn.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i journalistik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i journalistik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kommunikation og formidling i radio, tv eller på internettet. Desuden ansætter informationsafdelinger på offentlige og private virksomheder uddannede inden for journalistik.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

På RUC begyndte Julie med naturvidenskab, og forstod ikke ret meget af det. Men så fik hun...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.