kandidatuddannelse i Journalistik
Bacheloruddannelse

Journalistik

På uddannelsen lærer du bl.a. om informationsøgning, kildekritik, interviewteknik, og hvordan man skal skrive journalistiske artikler.

Fakta

Navn:
Journalistik
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under praktik

Du får undervisning i det danske sprog og viden om samfundet og det politiske system i Danmark. Det er alt sammen en vigtig del af en journalists arbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier, fx aviser, ugeblade, radio og tv eller med websteder på internettet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen veksler mellem journalistisk produktion og teoretisk overvejelse over arbejdet.

Du lærer alle faser af det journalistiske arbejde at kende fra den første idé over research, kildekritik, interviewteknik, genrer og fortælleformer til det færdige produkt.

Der er undervisning i det journalistiske håndværk, i dansk sprog og i områder som informationssøgning, dokumentation og kildekritik.

Uddannelsen rummer også en række mere teoretiske fag, der er integreret med de journalistiske fag, fx mediesociologi, dansk og international politik samt retssystemet.

I løbet af uddannelsen har du et års lønnet praktik. Praktikken foregår på dagblade, fagblade, radio- og tv-stationer eller i private og offentlige informationsafdelinger over hele landet. Universitetet formidler praktikpladser, men du får ikke automatisk tildelt en plads. Du skal selv søge praktikpladsen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel BA. På RUC afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Journalistisk tillægsuddannelse

På Danmarks Medie- og journalisthøjskole findes der desuden en journalistisk tillægsuddannelse, som du kan tage, hvis du er optaget på en kandidatuddannelse på et universitet.

Tillægsuddannelsen tager ½ år og skal godkendes som en del af din kandidatuddannelse. Uddannelsen er et samlet forløb. De enkelte moduler kan ikke tages løsrevet.

Du skal også have sikret dig meritgodkendelse ved studienævnet på den uddannelse, hvor du er indskrevet. Du kan downloade en blanket til meritansøgning og se ansøgningsfrister på Danmarks Medie- og journalisthøjskoles hjemmeside www.dmjx.dk.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i journalistik skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået.

På Syddansk Universitet skal du desuden bestå en optagelsesprøve.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Journalistik er et bachelorfag, der læses som en del af en bacheloruddannelse på RUC.

For at læse journalistik og et andet fag skal du søge optagelse på den humanistiske bacheloruddannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på RUC. Du skal allerede ved optagelsen på en af de fire bacheloruddannelser have søgt og fået plads på denne + journalistik. Læs mere på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen.

Bemærk: På Syddansk Universitet er ansøgningsfristen 15. marts med efterfølgende optagelsesprøve i april.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

Journalistik læses som et ud af to ligestillede bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af RUC’s fire hovedområder: humaniora, humanistisk-teknologisk, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Det første 1½ år lærer du centrale teorier og metoder indenfor dit valgte hovedområde. Det sidste 1½ år specialiserer du dig i journalistik og et andet bachelorfag, som du selv vælger.

Læs også om kandidatuddannelsen i journalistik.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse journalistik som en 3½-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i journalistik.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Bemærk: Der er kun optagelse gennem kvote 2. Der er en efterfølgende optagelsesprøve i april.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk UniversitetUden for kvotesystem-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Syddansk Universitet5101971030

 

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. I praktiktiden får du løn.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i journalistik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i journalistik.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kommunikation og formidling i radio, tv eller på internettet. Desuden ansætter informationsafdelinger på offentlige og private virksomheder uddannede inden for journalistik.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Se mere om fremtidsudsigter inden for det humanistiske fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

På RUC begyndte Julie med naturvidenskab, og forstod ikke ret meget af det. Men så fik hun...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse på videregående uddannelse
Optagelse på videregående uddannelse

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.