kandidatuddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling
Bacheloruddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Uddannelsen handler om organisering, søgning og formidling af information til forskellige brugergrupper. Med uddannelsen får du samtidig indsigt i hele det kulturelle felt.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab og kulturformidling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

På tredje studieår har du mulighed for selv at forme uddannelsen med et tilvalgsfag uden for uddannelsen, et udlandsophold eller et projektorienteret forløb.

Du kan efter bacheloruddannelsen fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i brancher, hvor der arbejdes med videndeling og informationshåndtering, research og kulturprojekter. Det kan være i it-firmaer, kulturinstitutioner, konsulentvirksomheder, medicinalfirmaer og på biblioteker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer informationsvidenskab og kulturformidling med brugeren som centrum.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. kompetencer i at opbygge informationsarkitektur, foretage avancerede informationssøgninger og arbejde med formidling af information og digital kultur. Du lærer også at gennemføre brugerstudier og analysere kulturpolitik.

Obligatoriske undervisningsemner er:

 • Informationsarkitektur
 • Videnskabsteori og vidensformer
 • Informationssøgning- og analyse
 • Digital kultur
 • Kulturfeltets aktører
 • Organisation og processer
 • Undersøgelsesdesign i informationsvidenskab og kulturformidling
 • Design af formidlingsrum
 • Informationsvidenskabens og kulturformidlingens praksisfelter

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og gruppe- og casearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København. (Bacheloruddannelsen udbydes fra 2016 ikke længere i Aalborg).

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder informationsvidenskab og kulturformidling som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling.

Du kan uddanne dig til bibliotekar DB ved at forlænge bacheloruddannelsen med ½ års erhvervsrelateret projektmodul.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se wwww.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. tage kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling.

Du kan også tage et halvt års erhvervsrelateret projektmodul og afslutte din uddannelse som bibliotekar DB. Læs om jobbet til bibliotekar.

Uddannelsen kvalificerer dig til job i alle brancher, hvor der arbejdes med research, kulturprojekter, videndeling og informationshåndtering. Det kan være i både it-firmaer, kulturbevarende organisationer, konsulentvirksomheder, medicinalfirmaer, advokatfirmaer og biblioteker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Bibliotekar- og arkivararbejde og It og teleteknik.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Marie Ulletved Jørgensen er 28 år og uddannet bibliotekar. Hun er ansat på Blågårdens Bibliotek...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.