kandidatuddannelse i Informationsvidenskab
Bacheloruddannelse

Informationsvidenskab

Uddannelsen handler om forholdet mellem mennesker og teknologi, og du vil fx undersøge de forandringer, som computere skaber for mennesker.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om programmering, kommunikationsteori, designprocesser, teknologihistorie og organisationsanalyse. Desuden får du undervisning i design og datalogi i forbindelse med fx 3D-design eller simulatorudvikling.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk kunne finde arbejde i it-branchen, hvor du kan arbejde med udvikling, implementering og anvendelse af it, brugerdrevet design eller organisation og kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den nye informationsteknologi er overalt. Computere og mobiletelefoner tvinger os til at se på information, kommunikation og viden med nye øjne.

På uddannelsen lærer du at analysere og vurdere, hvilken betydning forandringerne inden for informationsteknologien medfører for mennesker, virksomheder og samfund.

Du lærer også om, hvordan teknologien er opbygget, og hvordan man teknisk bruger den. Det kan være i relation til brugervenlighed, eller hvordan man tilpasser computersystemer til bestemte virksomheder eller organisationer.

Uddannelsen er tværfaglig, hvilket vil sige, at du har fag fra andre videnskabsområder, fx det humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige område.

Faglige emner er bl.a.:

 • Sprog og informationsanalyse
 • Programmering, systemudvikling og databaser
 • Design og designprocesser
 • Logik
 • Teknologihistorie
 • Organisationsanalyse og processer
 • Kommunikationsteori

Du kan i løbet af uddannelsen fordybe dig i fx computerspil, kunstig intelligens, systemudvikling, oplevelsesøkonomi eller interaktiv læring.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, underviserstyret undervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder informationsvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i informationsvidenskab.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

På Aalborg Universitet er informationsvidenskab en specialisering på uddannelsen i Kommunikation og digitale medier (tidligere Humanistisk informatik).

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,37,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i informationsvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i informationsvidenskab, digital design, oplevelsesøkonomi og æstetik og kultur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig muligheder for at arbejde med informationsteknologi i både den offentlige og private sektor. Du kan fx arbejde med udvikling, implementering og anvendelse af it, brugerdrevet design eller organisation og kommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden It og teleteknik samt Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.