bacheloruddannelse i Information Management
Bacheloruddannelse

Information Management

Uddannelsen i Information Management er en engelsksproget uddannelse, som handler om informations- og videnshåndtering i bred forstand.

Fakta

Navn:
Information Management
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at strukturere og analysere information samt at visualisere data på en brugervenlig måde. Du vil udvikle både teoretiske og praktiske færdigheder, og der vil være mulighed for at samarbejde med forskellige virksomheder.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Uddannelsens internationale profil giver dig gode chancer for at finde beskæftigelse i internationale virksomheder og organisationer, hvor du kan varetage diverse kommunikations- og informationsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i Information Management vil du dels forbedre både dine skriftlige og mundtlige færdigheder i engelsk, dels vil du få kendskab til, hvordan viden og information kommunikeres og benyttes af mennesker og organisationer. Du lærer også at designe informationsarkitektur, udvikle kommunikationsplaner og -strategier samt lede projekter.

Uddannelsen indeholder emner inden for følgende områder:

 • Information Management, hvor du lærer om teknologierne til strukturering af information, teorier og konventioner for design af brugergrænseflader og visualisering af data
 • Communication Studies, som integrerer teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for kommunikation. Samtidig træner du engelske færdigheder gennem mundtlig og skriftlig organisationskommunikation
 • Organisation Studies, hvor du får kendskab til organisationsteori, samt hvordan organisationer kommunikerer og deler viden

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og projektarbejde, både individuelt og i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Information Management som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)8,2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Information Management kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for enten det humanistiske eller samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og it.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for kommunikation og informationshåndtering. Du kan komme til at arbejde i virksomheders kommunikations- eller informationsafdelinger.

Uddannelsens internationale profil giver dig muligheder for job i virksomheder og organisationer med en international profil.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.