kandidatuddannelse i Filosofi og videnskabsteori
Bacheloruddannelse

Filosofi og videnskabsteori

Uddannelsen handler om, hvordan vi som mennesker forstår verden omkring os. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med begrebet etik.

Fakta

Navn:
Filosofi og videnskabsteori
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også at analysere både filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i et historisk perspektiv. Du vælger selv, om du vil fokusere på filosofi eller på videnskabsteori i dit projektarbejde.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for fx undervisning eller forlags- og it-branchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Filosofi er den videnskab, der gennem kritisk argumentation prøver at nå frem til en helhedsopfattelse af tilværelsen og finde grundlaget for menneskets viden og handlinger.

Videnskabsteori handler mere specifikt om grundlaget for de spørgsmål og svar, man som studerende og forsker arbejder med i sit fag. Det kan fx være: Hvilke diskussioner og antagelser ligger bag fagets metoder? Hvilke spørgsmål kan rejses til fagets grundbegreber, og hvordan er de opstået historisk?

Uddannelsen består af følgende hovedområder:

  • Filosofihistorie og videnskabshistorie, hvor du arbejder med problemstillinger og emner, som har været vigtige i forskellige historiske perioder, fx menneskerettigheder i 1700-tallet
  • Etik og politisk filosofi, som handler om grundlaget for vores standpunkter og vores handlinger i forbindelse med etiske spørgsmål som fx dødshjælp eller kloning
  • Metafysik og erkendelsesteori, hvor du bl.a. studerer, hvilke forestillinger og argumenter der er med til at bestemme, hvordan mennesket erkender den fysiske og den ikke-fysiske verden

Du kan specialisere dig yderligere inden for hovedområderne gennem projektarbejde.

Undervisningen er projektorienteret, og gennem dit valg af projekter bestemmer du selv, om du vil lægge vægt på det filosofiske eller det videnskabsteoretiske aspekt.

Filosofi og videnskabsteori er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

Filosofi og videnskabsteori er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse Filosofi og videnskabsteori og et andet fag skal du søge optagelse på humanistisk bachelor.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder filosofi og videnskabsteori i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på følgende hovedområde: humaniora.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i filosofi og videnskabsstudier og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i filosofi og videnskab og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i filosofi og videnskabsteori.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for undervisning eller i fx konsulentvirksomhed, forlagsbranchen og it-virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og undervisning og vejledning.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.