kandidatuddannelse i Eskimologi
Bacheloruddannelse

Eskimologi

Eskimologi handler om eskimoernes sprog, kultur og samfundsforhold, først og fremmest i Grønland men også i Canada, Alaska og Sibirien.

Fakta

Navn:
Eskimologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om de teorier og metoder inden for eskimologi, som giver dig grundlag for at lave analyser af fx et lokalsamfund og dets indbyggere. Samtidig lærer du bl.a. at forstå det sprog, man taler i Vestgrønland.

Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Med en specialviden om eskimoer og Grønland vil du som færdiguddannet bl.a. kunne arbejde med undervisning og forskning i relation til Grøndland. Du vil også kunne arbejde på biblioteker eller museer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer om inuitterne, som er det grønlandske ord for eskimoer. Eskimoerne lever i Grønland, men også i andre dele af Arktis, dvs. i Canada, Alaska og Sibirien.

Du arbejder med grønlandske sprog og får kendskab til talt og skrevet vestgrønlandsk, bl.a. gennem fag som grammatik og oversættelse. I grammatik lærer du om sprogets opbygning og udvikling, og du arbejder med at analysere sætninger som grundlag for oversættelse.

Kultur og samfundsforhold er også en vigtig del af uddannelsen. Du får viden om både de traditionelle og de moderne samfundsforhold, bl.a. boformer og arbejdskultur, og du får en grundig introduktion til fagets håndbøger og litteratur.

Du får kendskab til generelle antropologiske teorier, som bl.a. handler om, hvordan man kan analysere menneskers måde at leve sammen på i et samfund, samt deres traditioner og forestillinger. Teorierne giver dig også baggrund for at lave feltarbejde. Ved at bo og opholde dig i et samfund får du baggrund for at lave en analyse af det pågældende samfund og dets indbyggere.

Sprogfagene udgør en stor del uddannelsen. Eskimologi er et lille fag med få studerende, og du kommer til at studere meget selvstændigt, da der ikke er så mange faste timer på faget. Faget tiltrækker relativt mange internationale studerende, som præger miljøet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Under studietiden har du mulighed for at bosætte dig i Grønland i en periode og foretage feltarbejde eller gå i praktik. Du kan også arbejde med et projektorienteret forløb ved en grønlandsorienteret institution.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder normalt august/september.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder eskimologi som en 3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk kursus).

Bemærk: Københavns Universitet har ikke udbudt bacheloruddannelsen i eskimologi i 2016, men udbyder den igen i 2017.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i eskimologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)3,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i eskimologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i eskimologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Det kan være nyttigt at supplere eskimologi med elementer fra fag som økonomi, kulturgeografi, sociologi, antropologi, politologi eller lignende.

Du vil efter end uddannelse bl.a. have jobmuligheder inden for grønlandsrelateret forskning eller undervisning. Det kan være undervisning i grønlandsk sprog eller kultur i Grønland eller Danmark. Undervisningen kan foregå på universiteter, aftenskoler, højskoler eller lignende.

Du kan også arbejde i det offentlige med museums- og biblioteksvirksomhed, på museer med en grønlandsk samling eller i den offentlige administration i forbindelse med samarbejdet mellem Grønland og den danske stat.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Kultur- og museumsarbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.