bacheloruddannelse i Marketing and Management Communication
Bacheloruddannelse

Marketing and Management Communication

Uddannelsen er en engelsksproget kommunikationsuddannelse, hvor du får viden om kommunikation og business.

Fakta

Navn:
Marketing and Management Communication
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og udføre kommunikationsopgaver inden for organisationskommunikation, markedskommunikation og branding såvel nationalt som internationalt.

Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du søge job i kommunikationsbranchen eller i virksomheders marketingafdelinger. Du vil fx kunne varetage opgaver i forhold til ideudvikling, planlægning og rådgivning samt konkret udførelse af markedskommunikation, PR, eventmanagement m.m.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du grundlæggende kendskab til organisationsteori, marketing samt økonomiske modeller og teorier og deres praktiske anvendelse nationalt og internationalt.

Du kommer til at arbejde med analyse af aktuelle økonomiske problemstillinger, med motivation og adfærd i organisationer og med områder som statistik, markedssegmentering og distribution.

Uddannelsen er bygget op omkring to hovedområder:

 • Kommunikation
 • Business

Du arbejder med problemstillinger, der går på tværs af de to områder. De kommunikationsrettede fag fokuserer bl.a. på reklamer, branding, PR og markedskommunikation både nationalt og globalt. Business-fagene fokuserer bl.a. på basale økonomiske principper, teorier og metoder.

Uddannelsen giver dig teoretiske, metodiske og praktiske værktøjer til at planlægge, koordinere og udføre kommunikationsopgaver med fokus på organisationskommunikation, markedskommunikation og branding i en global kontekst.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og holdundervisning, hvor du deltager i diskussion, holder oplæg og samarbejder med din læsegruppe om projekter. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2020 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder Marketing and Management Communication en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)8,98,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Marketing and Management Communication kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation.

Uddannelsen gør dig i stand til at varetage kommunikationen med leverandører og mellem de forskellige afdelinger af en virksomhed.

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. marketing, hvor du kan hjælpe med at producere tekster til reklamer, brochurer og lignende. Der er også mulighed for at arbejde i en virksomheds webafdeling, hvor du kan opdatere hjemmesiden og skrive webtekster.

Desuden kan du stå for kommunikationen til pressen eller arbejde som administrativ medarbejder i eksempelvis økonomiafdelingen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Laila Sørensen, 43, cand.comm. og turistkonsulent i Frederikssund Erhvervs- og turistcenter.

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.