bacheloruddannelse i Engelsk og organisationskommunikation
Bacheloruddannelse

Engelsk og organisationskommunikation

Uddannelsen handler om kommunikation på tværs af geografiske og kulturelle grænser i internationale organisationer.

Fakta

Navn:
Engelsk og organisationskommunikation
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Der er fokus på det engelske sprogs rolle som kommunikationsmiddel i en globaliseret verden, og du får en grundlæggende viden om sprog, kultur og kommunikationsteorier.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet være rustet til at løse internationale kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og i offentlige institutioner som fx ministerier og ambassader.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om betydningen af kommunikation i forbindelse med organisationers interne forhold. Du vil også beskæftige dig med organisationers kommunikation med omverdenen i forhold til samarbejdspartnere og kunder.

Du får herunder indsigt i, hvordan sprog og kommunikation kan bruges strategisk til at forbedre samspillet i virksomheden og mellem virksomheden og omverdenen.

Ud over virksomheds- og organisationsviden kommer du til at arbejde med grammatik, sprogets opbygning, udtale og tekstanalyse.

Du lærer også at bruge det engelske sprog professionelt i sammenhænge, der er relevante for en internationalt orienteret virksomhed eller organisation. Det sker i arbejdet med tekster, der relaterer til organisationers daglige kommunikation, som du lærer at tilpasse til forskellige målgrupper og situationer. Du lærer også at læse og forstå juridiske begreber på engelsk.

Uddannelsen giver dig endvidere indsigt i det britiske og amerikanske samfund med fokus på historie, politik, kultur og værdier.

På det tredje studieår har du valgfag, som giver dig mulighed for specialisering inden for fx kommunikation, organisation, sprog og kultur.

Det er muligt at deltage i et praktikforløb eller et studieophold i udlandet.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner og skriftlige øvelser. Derudover vil der være en del gruppe- og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Copenhagen Business School (CBS):

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 i dansk A, og du skal have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i engelsk A.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder engelsk og organisationskommunikation som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)9,18,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation, hvor du kan vælge imellem linjerne: interkulturel marketing og multikulturel kommunikation i organisationer.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med løsning af kommunikations- og formidlingsopgaver i en international sammenhæng, med kvalitetssikring i forbindelse med kommunikationsopgaver eller med rådgivning af virksomheden i sproglige og kulturelle sammenhænge, fx ved kontraktforhandlinger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.