professionsbacheloruddannelsen til maskinmester
Professionsbacheloruddannelse

Maskinmester

Uddannelsen til maskinmester er en bred teknisk uddannelse, der giver adgang til at arbejde til søs eller på land, alt efter hvad du specialiserer dig i.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift
Varighed:
3-4½ år alt efter uddannelsesbaggrund
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Desuden specifikke krav
Økonomi:
SU

I løbet af uddannelsen får du undervisning i termiske maskiner og anlæg samt I elektriske og elektroniske maskiner. Du får desuden kendskab til procesanalyse og administrativ ledelse.

Som færdiguddannet maskinmester kan du fx finde beskæftigelse som projektleder, miljø- og kvalitetschef eller driftsleder. Du vil typisk arbejde med drift og vedligehold af maskiner, elinstallationer og it i tekniske anlæg.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der favner bredt. Du kan enten læse til maskinmester med de maritime fag, så du kan komme ud at sejle, eller du kan specialisere dig i fag, der er rettet mod job på land.

Som maskinmester til søs vil du have ansvar for skibets maskineri og alt det tekniske udstyr ombord. Som maskinmester til lands vil du kunne arbejde i virksomheder, der bruger store tekniske maskiner og anlæg.

Du vil i løbet af uddannelsen få undervisning i fag som informationsteknologi, engelsk, metodelære, hydraulik og pneumatik, pumpe- og kompressorteknik, maskininstallationer, kemi, klimateknik, materiale- og styrketeknik.

Der er desuden undervisning i tekniske fag som maskinteknik, el-teknik og automation og i samfundsfaglige fag som erhvervsjura, økonomi og sikkerhed.

Da maskinmestre ofte arbejder som ledere eller har mindre ledelsesopgaver, vil du også have fag i ledelse og samarbejde.

På skolerne kan der være forskellige specialiseringsmuligheder i form af en række valgfag eller valgfagslinjer. Det kan fx være:

  • En maritim linje/søfartslinje, der handler om maskinrummet på et skib
  • En maritim industrilinje/energi på havet der handler om offshorebranchen
  • En energi- og miljølinje/energi og vedligeholdsoptimering
  • En automationslinje/tekniske anlæg

Undersøg på skolernes hjemmesider, hvilke valgfagsspecialiseringer, de udbyder.

Sidst i uddannelsen skal du i praktik i en virksomhed i tre måneder. Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Uddannelseslængde
Uddannelsen er normeret til 3 år, hvis du både har gymnasial baggrund og en godkendt erhvervsuddannelse.

Har du en godkendt erhvervsuddannelse, men ingen gymnasial baggrund, er uddannelsen normeret til 3½ år inklusiv ½ års adgangskursus.

Hvis du har gymnasial baggrund og ikke nogen erhvervsuddannelse, er uddannelsen normeret til 4½ år inklusiv 9 mdr. værkstedsskole og 9 mdr. praktik.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, værkstedsundervisning, projektarbejder, laboratorieøvelser og kurser i bl.a. brandslukning, røgdykning og søredning.

På Aarhus Maskinmesterskole kan du tage uddannelsen som fjernundervisning, hvis der er tilstrækkeligt mange, der melder sig.

En færdig uddannelse giver adgang til betegnelsen Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift. Den engelske betegnelse er Bachelor of Technology Management and Marine Engineering.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, København, Svendborg og Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde ét af følgende krav:

  • En gymnasial uddannelse (studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller eux
  • En relevant erhvervsuddannelse (inden for jern og metal eller el-faget) godkendt af Søfartsstyrelsen suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau

Alle fag, der er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed sammen med beståede dele af andre uddannelser kan efter uddannelsesinstitutionens vurdering og afgørelse træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Adgangskvotienter 2015

Da uddannelsesstederne ikke sorterer ansøgerne på baggrund af eksamenskvotienten fra den adgangsgivende eksamen, er der ingen adgangskvotienter.

 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Maskinmesterskolen København (sommer)2651831224
Maskinmesterskolen København (vinter)431570
SIMAC - Svendborg International Maritime Academy (sommer)1541061100
SIMAC - Svendborg International Maritime Academy (vinter)2513120
Fredericia Maskinmesterskole, Fredericia14099712
Fredericia Maskinmesterskole, Esbjerg9467343
MARTEC, Frederikshavn1241011010
Aarhus Maskinmesterskole, e-læring (vinter)4631281
Aarhus Maskinmesterskole (sommer)2541581644
Aarhus Maskinmesterskole (vinter)7856570

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste maskinmestre arbejder som mellemledere eller chefer på land, hvor de står for driften af større maskinanlæg ved kraftværker, elværker, rensningsanlæg, gas-, vand- og varmeværker osv.

Maskinmestre kan også arbejde med fx salg af tekniske produkter, projektering og rådgivning.

I moderne handelsskibe og passagerskibe er maskinanlæggene ofte meget store. Men de har også en høj grad af automatik og kræver derfor kun pasning af få personer. Her er det maskinmesterens arbejde at sørge for drift og reparation af maskiner og installationer.

Mere uddannelse

Maskinmesteruddannelsen kan være adgangsgrundlag for at søge ind på en diplomingeniøruddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.