uddannelsen til diplomingeniør i materialeteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - materialeteknologi

Materialeteknologi er en engelsksproget uddannelse, der handler om udvikling af bæredygtige og intelligente materiale inden for tekstil og plast.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - materialeteknologi
Andre betegnelser:
Materialeingeniør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om produktudvikling og fremstillingsprocessen af selve materialet og om samspillet mellem de to områder.

Som færdiguddannet kan du arbejde med bl.a. produktudvikling, udvikling og research af nye materialer og rådgivning om materiale- og procesvalg.

Du kan fx blive ansat som udviklingsingeniør, kvalitetsingeniør, teknisk indkøber, rådgivende ingeniør eller projektleder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. 

Bemærk: Der er ikke optagelse på uddannelsen i 2022.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på materialer til tekstil- og beklædningsbranchen samt plastbranchen.

Uddannelsen forener ingeniørfaglig viden med teknologisk og menneskelig indsigt. Du får en grundig viden om materialer, samt virksomheds-relevante fag såsom projektledelse. Du lærer også at analysere materialer og vurdere materialevalg ud fra et kvalitativt og forretningsmæssigt perspektiv. 

Opbygning

På uddannelsen kan du specialisere dig i et af følgende områder:

 • Tekstil: Du får en grundlæggende og teoretisk viden om tekstilmaterialer som fx bomuld, uld, akryl og polyester samt om fremtidens materialer. Du lærer at analysere og vurdere materialernes egenskaber og kvalitetsniveau og deres mulige anvendelsesområder
 • Plast: Du får en teoretisk viden om materialet, samt om fremtidens materialer. Du lærer om forarbejdningsmetoder, der kan bruges på de plast, og om hvilke egenskaber det færdige produkt får ved det

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Material Science.

Undervisning

Du bliver trænet i at samarbejde i projektteams gennem hele uddannelsen. Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger, holdundervisning og undervisning i værksted.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i uddannelsen, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

Bemærk: Der er ikke optagelse på uddannelsen i 2022.

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Bemærk: Der er ikke optagelse på uddannelsen i 2022.

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Bemærk: Der er ikke optagelse på uddannelsen i 2022.

Uddannelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem VIA Design og Business i Herning og Aarhus Universitet i Herning. Hoveddelen af undervisningen foregår på VIA i Herning. 

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2022

Der er ikke optagelse på uddannelsen i 2022.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i tekstil og plastbranchen, hvor du bl.a. vil kunne arbejde som produktudvikler, kvalitetsledelse eller projektleder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.