uddannelsen til diplomingeniør i materialeteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - materialeteknologi

Materialeteknologi er en engelsksproget uddannelse, der handler om udvikling af bæredygtige og intelligente materiale inden for tekstil og plast.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - materialeteknologi
Andre betegnelser:
Materialeingeniør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om produktudvikling og fremstillingsprocessen af selve materialet og om samspillet mellem de to områder.

Som færdiguddannet kan du arbejde med bl.a. produktudvikling, udvikling og research af nye materialer og rådgivning om materiale- og procesvalg.

Du kan fx blive ansat som udviklingsingeniør, kvalitetsingeniør, teknisk indkøber, rådgivende ingeniør eller projektleder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Materialer er et vigtigt element i udviklingen af nye produkter. Uddannelsen i materialeteknologi har fokus på materialer til tekstil- og beklædningsbranchen samt plast branchen.

Uddannelsen forener ingeniørfaglig viden med teknologisk og menneskelig indsigt. Du får en grundig viden om materialer, samt virksomheds-relevante fag såsom projektledelse. 

Virksomhedernes drejning mod mere bæredygtighed sætter fokus på materialevalg som aldrig før. Du lærer at analysere materialer og vurdere materialevalg ud fra et kvalitativt og forretningsmæssigt perspektiv. 

Opbygning

På uddannelsen kan du specialisere dig i et af følgende områder:

 • Tekstil: Du får en grundlæggende og teoretisk viden om tekstilmaterialer som fx bomuld, uld, akryl og polyester samt om fremtidens materialer. Du lærer at analysere og vurdere materialernes egenskaber og kvalitetsniveau og deres mulige anvendelsesområder.
 • Plast: Du får en teoretisk viden om materialet, samt om fremtidens materialer. Du lærer om forarbejdningsmetoder, der kan bruges på de plast, og om hvilke egenskaber det færdige produkt får ved det.

Undervisningsform

Du bliver trænet i at samarbejde i projektteams gennem hele uddannelsen. Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger, holdundervisning og undervisning i værksted. Al undervisning foregår på engelsk.

Undervisningssteder

Uddannelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem TEKO Design+Business og Aarhus Universitet i Herning. Der er undervisning begge steder.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i uddannelsen, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Titel

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske navn er Bachelor of Engineering in Material Science.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav 

 • Matematik B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav fra VIA

 • Engelsk (B-niveau)

Yderligere adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 kræves desuden engelsk B.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning.

VIA University College, Herning

På VIA University College hedder uddannelsen materialeingeniør (materialeteknologi) og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kommer til at arbejde med emner som:

 • Innovation og produktudvikling
 • Kvalitet, CSR og bæredygtighed 
 • Fremtidens materialer
 • Innovation og forretningsudvikling 

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Materialeingeniør ved ​VIA University College

Adgangskvotienter 2021

Der er ikke optagelse på uddannelsen i 2021.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i tekstil og plastbranchen, hvor du bl.a. vil kunne arbejde som produktudvikler, kvalitetsledelse, projektleder m.m.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk