uddannelsen til diplomingeniør i materialeteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - materialeteknologi

Materialeteknologi er en engelsksproget uddannelse, der handler om udvikling af bæredygtige og intelligente materiale inden for tekstil og plast.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - materialeteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om produktudvikling og fremstillingsprocessen af selve materialet og om samspillet mellem de to områder.

Som færdiguddannet kan du arbejde med bl.a. produktudvikling, udvikling og research af nye materialer og rådgivning om materiale- og procesvalg.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Materialer er et vigtigt element i udviklingen af nye produkter. Uddannelsen i materialeteknologi har fokus på materialer til tekstil- og beklædningsbranchen samt møbelbranchen.

Du lærer at analysere materialer og vurdere materialevalg ud fra et kvalitativt og forretningsmæssigt perspektiv.

Samtidig lærer du at lede og styre processer og projekter, der kan sikre en optimering af materiale- og produktudviklingen, men også af designprocessen.

På uddannelsen kan du specialisere dig i et af følgende områder:

 • Tekstil, hvor du får en grundlæggende og teoretisk viden om tekstilmaterialer som fx bomuld, uld, akryl og polyester samt om fremtidens materialer. Du lærer at analysere og vurdere materialernes egenskaber og kvalitetsniveau og deres mulige anvendelsesområder.
 • Plast, hvor du får en teoretisk viden om materialet, samt om fremtidens materialer. Du lærer om forarbejdningsmetoder, der kan bruges på de plast, og om hvilke egenskaber det færdige produkt får ved det.

Der er indlagt ½ års praktik i uddannelsen, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Undervisningen veksler mellem som projektarbejde, forelæsninger, holdundervisning og undervisning i værksted. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsen engelske betegnelse er Bachelor of Engineering in Materials Science.

Uddannelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem TEKO Design+Business og Aarhus Universitet i Herning. Der er undervisning begge steder.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav fra 2021:

Fra optagelsen 2021 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning.

VIA University College, Herning

Uddannelsen i materialeteknologi udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er normalt lønnet. Er det ulønnet, kan du søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i mode- og livstilsbranchen, primært inden for tekstil- og møbelproduktion, hvor du bl.a. vil kunne arbejde som produktudvikler, projektleder m.m.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information