uddannelsen til diplomingeniør i Global Management
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)

Uddannelsen er en international, engelsksproget lederuddannelse, der sætter fokus på innovation, global operations (produktion af produkter og serviceydelser) samt forretningsoptimering. Du får både en teknisk viden og lærer om ledelse og økonomi.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Det er en ingeniøruddannelse, der foregår på engelsk og hvor mange af dine medstuderende kommer fra andre lande. Du får en god kulturforståelse og gode internationale samarbejdsevner.

Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde inden for fx ledelse, innovation, sustainability, produktdesign og supply chain management. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen Global Management and Manufacturing er en teknisk lederuddannelse, hvor du får kendskab til, hvordan produktions- og servicevirksomheder fungerer på tværs af landegrænser. Du får både teknisk viden og lærer om ledelse, økonomi og andre forretningsrelaterede områder.

Du lærer bl.a. at koordinere mange forskellige processer, så de går op i en højere enhed. Og du lærer at lede og opbygge virksomheders internationale netværk af forretningsprocesser.

Du vil kunne arbejde med innovation, sustainability, forretningsprocesser, supply chain management (forsyningskæden) og operationer i både produktions- og serviceindustrien. Det kan fx være inden for international ledelse, design og udvikling, digitalisering eller kvalitet.

Uddannelsen fokuserer på fire hovedtemaer:

 • Operations (produktions- og serviceprocesser)
 • Ledelse
 • Supply Chain Management
 • International forretningsoptimering og -udvikling

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i enten danske eller udenlandske virksomheder. Al undervisning foregår på engelsk.

På uddannelsesstederne er der i undervisningen indlagt henholdsvis et tæt samarbejde med virksomheder og egentlig virksomhedspraktik. Se mere under afsnittet om Uddannelsesteder.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav:

Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 3,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet fra 2021:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning og Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Global Management and Manufacturing som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

På SDU er der indlagt ½ års praktik, som finder sted i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

Aarhus Universitet i Herning

Aarhus Universitet i Herning udbyder Global Management and Manufacturing som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

På Aarhus Universitet i Herning er der stort fokus på virksomhedssamarbejdet. Her bliver du som studerende tilknyttet en mentorvirksomhed, ligesom opbygningen af uddannelsen gør det muligt for dig at gennemføre dit semesterprojekt i udlandet eller måske tage et helt semester i udlandet. Som en del af uddannelsen er der på Aarhus Universitet i Herning indlagt ½ års praktik, som kan finde sted i en virksomhed i Danmark eller udlandet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart, engelsk)AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig imod et job, hvor der er fokus på en virksomheds produktion af produkter og serviceydelser på tværs af verdensdele, lande og organisationer.

Du kan komme til at arbejde med ledelse, planlægning af et globalt produktionsnetværk, international logistik, sustainability eller opbygning af en global virksomhedskultur. Jobfunktionerne kan være supply chain manager, projektleder eller teknisk leder, og senere i karrieren fabriks- eller supply chain direktør.

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information