uddannelsen til diplomingeniør i Global Management
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)

Uddannelsen er en engelsksproget lederuddannelse, der sætter fokus på global virksomhedsudvikling. Du får både en teknisk viden og lærer om ledelse og økonomi.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Det er en ingeniøruddannelse, der giver en god kulturforståelse og internationale samarbejdsevner, og du får den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.

Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde inden for fx ledelse, kommunikation, produktdesign og udvikling samt global forsyning. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen Global Management and Manufacturing er en teknisk lederuddannelse, hvor du får kendskab til, hvordan fremstillingsvirksomheder fungerer på tværs af landegrænser. Du får både teknisk viden og lærer om ledelse, økonomi og andre forretningsrelaterede områder.

Du lærer bl.a. at opbygge og lede en virksomheds globale produktionsnetværk og at koordinere mange adskilte produktionsprocesser.

Du vil kunne arbejde med virksomhedsudvikling, supply chain (forsyningskæden) og produktudvikling. Det kan fx være inden for ledelse, kvalitetskontrol, kommunikation, produktdesign- og udvikling eller computerteknologi i en international kontekst.

Uddannelsen fokuserer på fire hovedtemaer:

 • Fremstilling
 • Kvalitet
 • Produktionsudvikling
 • International forretningsforståelse

Du får desuden generelle ingeniørfærdigheder.

Undervisningen foregår som holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, ofte i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

På uddannelsesstederne er der i undervisningen indlagt henholdsvis en virksomhedspraktik og et virksomhedssamarbejde. Se mere under afsnittet om Uddannelsesteder.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2020 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning og Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Global Management and Manufacturing som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

På SDU er der indlagt ½ års praktik, som finder sted i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

Aarhus Universitet i Herning

AU i Herning udbyder Global Management and Manufacturing som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

På AU i Herning indeholder uddannelsen et virksomhedssamarbejde - det såkaldte Company connect programmes, hvor studerende fra 3.-7. semester er tilknyttet en specifik virksomhed, lige som der er indlagt ½ års ingeniørpraktik.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart, engelsk)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er normalt lønnet. Er det ulønnet, kan du søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig imod et job, hvor der er fokus på en virksomheds produktion på tværs af verdensdele, lande og organisationer.

Du kan komme til at arbejde med planlægning og styring af produktionen i et globalt produktionsnetværk, international logistik eller opbygning af en global virksomhedskultur. Jobfunktionerne kunne være projektleder, teknisk leder, logistikmedarbejder eller kvalitetsingeniør.

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de relativt få nyuddannede får beskæftigelse i brancher med stor eksport til udlandet. Kategorien Andre omfatter ansættelser i otte brancher overvejende inden for handel.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...