Uddannelsen til diplomingeniør i Electronics
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Electronics

Uddannelsen, der foregår på engelsk, gør dig i stand til at udvikle højteknologiske produkter.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Electronics
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle elektronisk udstyr i mange forskellige sammenhænge. Det kan fx være grønne energisystemer som vindmøller og solceller eller forbrugerelektronik, robotter og elektronik til medicinsk udstyr.

Du kan fx få job som udviklingsingeniør, projektleder eller som selvstændig. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med at udvikle højteknologiske produkter. Det kan fx være udstyr i biler, industrielle systemer, elektronik til det intelligente hjem eller energikontrolsystemer.

Du lærer om analog og digital elektronik, at udvikle avanceret software og at bruge modellerings- og simuleringsværktøjer som led i udviklingsprocessen.

Sammen med din projektgruppe skal du arbejde med at løse komplicerede tekniske opgaver for danske eller internationale virksomheder. Her lærer du at inddrage hensyn til miljø, økonomi, de teknologiske muligheder og brugerne af produktet. 

Indhold

Hvert semester i uddannelsen har sit eget tema, som knytter semestrets fag og projekt sammen. Temaerne for de første fem semestre er:

 • Discover the Electronic Development Process
 • Build Industrial Electronics
 • Develop Intelligent Dynamic Electronic Systems
 • Design of Embedded Architectures
 • Experts in Teams

Praktik

På 6. semester er der indlagt ½ års ingeniørpraktik, som foregår i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her arbejder du side om side med uddannede ingeniører og løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dem. Du får dermed mulighed for at prøve teorierne af i praksis, og du får en forsmag på dine jobmuligheder efter uddannelsen. 

Udlandsophold

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge et udlandsophold fx ved at tage et semester på et udenlandsk universitet eller et praktikophold i udlandet. 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt), ofte i samarbejde med en virksomhed. Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Electronics.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Syddansk Universitet

 • Engelsk B bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Bemærk om adgangskrav fra 2023

Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 på alle uddannelsessteder.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Electronics som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør i Electronics har du mulighed for at komme til at arbejde som blandt andet udviklingsingeniør, projektleder eller selvstændig. 

Arbejdsopgaverne vil typisk være inden for forskning, udvikling og innovation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information