Uddannelsen til diplomingeniør i Electronics
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Electronics

Uddannelsen, der foregår på engelsk, gør dig i stand til at udvikle højteknologiske produkter.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Electronics
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle elektronisk udstyr i mange forskellige sammenhænge. Det kan for eksempel være forbrugerelektronik, forstærkere, elektronik til medicinsk udstyr og robotter.

Du kan fx få job som udviklingsingeniør, projektleder eller som selvstændig. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med at udvikle højteknologiske produkter. Det kan fx være udstyr i køretøjer, industrielle systemer, systemer til automatisering i hjemmet eller energikontrolsystemer.

Du lærer om analog og digital elektronik, at udvikle avanceret software og at bruge modellerings- og simuleringsværktøjer som led i udviklingsprocessen.

Sammen med din projektgruppe skal du arbejde med at løse komplicerede tekniske opgaver for danske eller internationale virksomheder. Her lærer du at inddrage hensyn til miljø, økonomi, de teknologiske muligheder og brugerne af produktet. 

Indhold

På uddannelsen kommer du bl.a. til at arbejde med følgende temaer:

 • Discover the Electronic Development Process
 • Build Industrial Electronics
 • Develop Intelligent Dynamic Electronic Systems
 • Develop Systems with Signal Processing and Power Electronics
 • Experts in Teams, Digital Interfacing and Reliable Systems

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde. Der er i uddannelsen indlagt ½ års ingeniørpraktik i en virksomhed. Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Electronics.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

 • Dit karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 3,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Electronics som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør i Electronics har du mulighed for at komme til at arbejde som blandt andet udviklingsingeniør, projektleder eller selvstændig. 

Arbejdsopgaverne vil typisk være inden for forskning, udvikling og innovation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information