uddannelsen til diplomingeniør i Business Development Engineer
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Business Development Engineer

Uddannelsen Business Development Engineer handler om at identificere og skabe nye forretningsområder.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Business Development Engineer (BDE)
Varighed:
4½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Dette sker ved at kombinere klassiske, tekniske ingeniørfærdigheder med indsigt i, hvordan man skaber forretning, og ved en udvikling af det personlige lederskab.

Efter uddannelsen kan du løse forretningsorienterede eller tekniske problemstillinger og arbejde med udvikling i en virksomheds udviklingsafdeling. Du kan også arbejde som konsulent eller mellemleder i en produktions- eller salgsafdeling i en dansk eller international virksomhed. Du har efter 3 år mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Business Development Engineer er en tværfaglig ingeniøruddannelse med fokus på udvikling af nye forretningsområder gennem brugen af den nyeste teknologi og målrettet produktudvikling.

Du får undervisning i en lang række naturvidenskabelige og tekniske fag, og du lærer at varetage de funktioner, der knytter sig til frembringelsen af et nyt koncept- og forretningsområde. Det vil sige markedsføring, strategi, ledelse, organisation, projektstyring og økonomi.

Undervisningsgfagene er bl.a.:

 • Naturvidenskabelige fag som anvendt matematik og fysik
 • Tekniske fag som koncept- og produktudvikling, konstruktion, mekanik, industrielt design, materiale- og fremstillingsteknologi, grafisk kommunikation, udvikling af apps til smartphones og mobile enheder, udvikling af webshops og websites, vedvarende energi, informationsteknologi og computersimuleringer
 • Erhvervsfaglige fag som innovationsledelse, afsætningsøkonomi, markedsføring og markedsanalyse, strategisk ledelse og organisation, forhandlingsteknik, driftsøkonomi og økonomistyring, jura, projektledelse, forretningsudvikling via sociale medier, udvikling af forretningsplaner, opstart af egen virksomhed, IPR og patentsøgning
 • Udvikling af dine personlige kompetencer og dit personlige lederskab, hvor du lærer at forstå dig selv og andre via forskellige personlighedstest, teorier, målrettet coaching og praktiske øvelser

Efter uddannelsens første tre år kan du vælge at fortsætte på en 1½-årig specialiseringsdel til diplomingeniør, hvor der bl.a. er ingeniørpraktik og valgfri udlandsophold indlagt i uddannelsen.

Du kan også efter de tre år vælge at læse videre på civilingeniøruddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling, hvilket en stor del af de studerende gør.

Specialiseringsdelen til diplomingeniør sammensætter du selv efter interesse. Du skal læse specialefag, være i praktik og skrive afgangsprojekt, hvilket helt eller delvist kan foregå i udlandet eller i Danmark. Du kan bl.a. specialisere dig inden for:

 • Programmering af applikationer til mobiltelefon og tablets
 • Computerdesign og -simulering af mekaniske, termiske og fluide systemer
 • Industrielt design, herunder design af produkter med fokus på form, farver og brugerinteraktion
 • Webdesign

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde. Igennem hele uddannelsen er der tæt kontakt til virksomheder omkring reelle problemstillinger. Du kan fra starten af også vælge at arbejde med dine egne projekter og/eller problemstillinger fra din egen iværksættervirksomhed, hvis de passer med det aktuelle semesters fagområde.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske betegnelse er Business Development Engineer.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik B
 • Fysik B 
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Du skal desuden kunne dokumentere engelskkundskaber på mindst B-niveau.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Du kan også supplere din eksamen ved at tage enkeltfag på AU Hernings adgangskursus.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2020 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning.

Aarhus Universitet i Herning

AU i Herning udbyder Business Development Engineer som enten:

 • et 3-årigt forløb, hvorefter man starter på civilingeniøruddannelsen på AU Herning eller
 • en 4½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er normalt lønnet. Er det ulønnet, kan du søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen har du mange forskellige jobmuligheder. Du kan løse forretningsorienterede eller tekniske problemstillinger og arbejde med udvikling af teknisk krævende produkter i en udviklingsafdeling.

Du kan også vælge at gøre karriere som konsulent eller leder. Her kan du varetage job som projektleder, salgschef, produktionschef, udviklingschef, produktchef og lignende i en dansk eller international virksomhed.

Omkring 20 procent vælger at blive iværksætter under eller umiddelbart efter studiet, med de mange forskellige jobfunktioner det medfører.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De nyuddannede beskæftiges i høj grad i maskin- og elektronikindustrier, både med fremstilling og rådgivning.

Andre områder er rådgivning og udvikling inden for it-branchen, el-forsyning samt byggeri.

Kategorien Andre omfatter 30 brancher, herunder flere inden for engroshandel.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Adrian Chifor, 27, kom hertil som 11-årig fra Rumænien i 1993 og arbejder nu med salg af it-...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.