uddannelsen til diplomingeniør i Business Development Engineer
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Business Development Engineer

Uddannelsen Business Development Engineer handler om at identificere og skabe nye forretningsområder.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Business Development Engineer (BDE)
Varighed:
4½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Dette sker ved at kombinere klassiske, tekniske ingeniørfærdigheder med indsigt i, hvordan man skaber forretning, og ved en udvikling af det personlige lederskab.

Efter uddannelsen kan du løse forretningsorienterede eller tekniske problemstillinger og arbejde med udvikling i en virksomheds udviklingsafdeling. Du kan også arbejde som konsulent eller mellemleder i en produktions- eller salgsafdeling i en dansk eller international virksomhed. Du har efter 3 år mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Business Development Engineer er en tværfaglig ingeniøruddannelse med fokus på udvikling af nye forretningsområder gennem brugen af den nyeste teknologi og målrettet produktudvikling.

Du får undervisning i en lang række naturvidenskabelige og tekniske fag, og du lærer at varetage de funktioner, der knytter sig til frembringelsen af et nyt koncept- og forretningsområde. Det vil sige markedsføring, strategi, ledelse, organisation, projektstyring og økonomi.

Undervisningsgfagene er bl.a.:

 • Naturvidenskabelige fag som anvendt matematik og fysik
 • Tekniske fag som koncept- og produktudvikling, konstruktion, mekanik, industrielt design, materiale- og fremstillingsteknologi, grafisk kommunikation, udvikling af apps til smartphones og mobile enheder, udvikling af webshops og websites, vedvarende energi, informationsteknologi og computersimuleringer
 • Erhvervsfaglige fag som innovationsledelse, afsætningsøkonomi, markedsføring og markedsanalyse, strategisk ledelse og organisation, forhandlingsteknik, driftsøkonomi og økonomistyring, jura, projektledelse, forretningsudvikling via sociale medier, udvikling af forretningsplaner, opstart af egen virksomhed, IPR og patentsøgning
 • Udvikling af dine personlige kompetencer og dit personlige lederskab, hvor du lærer at forstå dig selv og andre via forskellige personlighedstest, teorier, målrettet coaching og praktiske øvelser

Efter uddannelsens første tre år kan du vælge at fortsætte på en 1½-årig specialiseringsdel til diplomingeniør, hvor der bl.a. er ingeniørpraktik og valgfri udlandsophold indlagt i uddannelsen.

Du kan også efter de tre år vælge at læse videre på civilingeniøruddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling, hvilket en stor del af de studerende gør.

Specialiseringsdelen til diplomingeniør sammensætter du selv efter interesse. Du skal læse specialefag, være i praktik og skrive afgangsprojekt, hvilket helt eller delvist kan foregå i udlandet eller i Danmark. Du kan bl.a. specialisere dig inden for:

 • Programmering af applikationer til mobiltelefon og tablets
 • Computerdesign og -simulering af mekaniske, termiske og fluide systemer
 • Industrielt design, herunder design af produkter med fokus på form, farver og brugerinteraktion
 • Webdesign

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde. Igennem hele uddannelsen er der tæt kontakt til virksomheder omkring reelle problemstillinger. Du kan fra starten af også vælge at arbejde med dine egne projekter og/eller problemstillinger fra din egen iværksættervirksomhed, hvis de passer med det aktuelle semesters fagområde.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske betegnelse er Business Development Engineer.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik B
 • Fysik B
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Du kan bl.a. supplere din eksamen ved at tage enkeltfag på AU Hernings adgangskursus.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning.

Aarhus Universitet i Herning

AU i Herning udbyder Business Development Engineer som enten:

 • et 3-årigt forløb, hvorefter man starter på civilingeniøruddannelsen på AU Herning eller
 • en 4½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er normalt lønnet. Er det ulønnet, kan du søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen har du mange forskellige jobmuligheder. Du kan løse forretningsorienterede eller tekniske problemstillinger og arbejde med udvikling af teknisk krævende produkter i en udviklingsafdeling.

Du kan også vælge at gøre karriere som konsulent eller leder. Her kan du varetage job som projektleder, salgschef, produktionschef, udviklingschef, produktchef og lignende i en dansk eller international virksomhed.

Omkring 20 pct. vælger at blive iværksætter under eller umiddelbart efter studiet, med de mange forskellige jobfunktioner det medfører.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Adrian Chifor, 27, kom hertil som 11-årig fra Rumænien i 1993 og arbejder nu med salg af it-...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.