Diplomingeniør Business Development Engineer
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Business Development Engineer

På denne ingeniøruddannelse får du viden og erfaring i at arbejde med de nyeste værktøjer til at designe og udvikle fremtidens koncepter, produkter og forretningsområder inden for både den fysiske og digitale verden.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Business Development Engineer (BDE)
Varighed:
4½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Diplomingeniøruddannelsen kombinerer bred teknisk viden med indsigt i forretningsforståelse og ledelse.

Teorien kombineres gennem hele studiet med projektarbejde i udviklingsteams for konkrete virksomheder med reelle problemstillinger.

Efter 3 år har du mulighed for at læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør.

Jobmulighederne bagefter vil typisk være inden for projektledelse, forretningsudvikling, innovation og forandringsledelse, teknisk produktudvikling eller opstart af egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du får undervisning i en lang række tekniske og merkantile fag, og lærer at varetage alle de funktioner, der knytter sig til udvikling af et nyt koncept, produkt eller forretningsområde.

Studiet kan tilpasses dine interesser via tre forskellige specialiseringer/valgfagsretninger:

 • Fysisk produktudvikling
 • Digital produktudvikling
 • Innovation, ledelse og iværksætteri i kombination med teknologi

De tekniske fagområder er bl.a.:

 • Anvendt matematik og fysik
 • Koncept- og produktudvikling
 • Konstruktion og mekanik
 • Materiale og fremstillingsteknologi
 • Industrielt design, 3D-design værktøjer og grafisk kommunikation
 • App-udvikling til smartphones og mobile enheder
 • Web-udvikling og e-handelsløsninger
 • Brug af computer til design og beregning af fysiske produkter
 • Intelligente styringer af industrielle anlæg og produkter
 • Virtual reality, augmented reality og kunstig intelligens

De merkantile fagområder er bl.a.:

 • Markedsføring og markedsanalyse
 • Driftsøkonomi og økonomistyring
 • Strategi, organisation og strategisk ledelse
 • Innovation, kreativitet og udvikling af nye forretningsmodeller

De ledelsesmæssige fagområder er bl.a.:

 • Projektledelse og projektstyring
 • Innovationsledelse
 • Forhandlingsteknik
 • Personligt lederskab og udvikling af personlige og sociale kompetencer

I forbindelse med alle projektarbejder har du som studerende mulighed for at arbejde med en reel problemstilling for en etableret virksomhed, eller arbejde med dit eget projekt eller din egen virksomhed, hvis du fx er iværksætter eller ønsker at blive det.

Efter uddannelsens første tre år kan du vælge at fortsætte på en 1½-årig specialiseringsdel til diplomingeniør, hvor der bl.a. er ingeniørpraktik og valgfrit udlandsophold indlagt i uddannelsen.

Eller du kan læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør, fx Teknologibaseret forretningsudvikling.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik B
 • Fysik B 
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Du skal desuden kunne dokumentere engelskkundskaber på mindst B-niveau.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Du kan også supplere din eksamen ved at tage enkeltfag på AU Hernings adgangskursus.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2020 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning.

Aarhus Universitet i Herning

AU i Herning udbyder Business Development Engineer som enten:

 • et 3-årigt forløb, hvorefter man starter på civilingeniøruddannelsen på AU Herning eller
 • en 4½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er normalt lønnet. Er det ulønnet, kan du søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen har du mange forskellige jobmuligheder. Du kan løse forretningsorienterede eller tekniske problemstillinger og arbejde med udvikling af teknisk krævende produkter i en udviklingsafdeling.

Du kan også vælge at gøre karriere som konsulent eller leder. Her kan du varetage job som projektleder, salgschef, produktionschef, udviklingschef, produktchef og lignende i en dansk eller international virksomhed.

Omkring 20 procent vælger at blive iværksætter under eller umiddelbart efter studiet, med de mange forskellige jobfunktioner det medfører.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De nyuddannede beskæftiges i høj grad i maskin- og elektronikindustrier, både med fremstilling og rådgivning.

Andre områder er rådgivning og udvikling inden for it-branchen, el-forsyning samt byggeri.

Kategorien Andre omfatter 30 brancher, herunder flere inden for engroshandel.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Adrian Chifor, 27, kom hertil som 11-årig fra Rumænien i 1993 og arbejder nu med salg af it-...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.