uddannelsen til diplomingeniør i produktion
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - produktion

Uddannelsen handler om ingeniørvidenskab, ledelse, mennesker og forretning, også i relation til verden uden for Danmark.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - produktion
Andre betegnelser:
Produktionsteknik
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at kunne medvirke til udvikling af danske og internationale virksomheder, der produktudvikler, sælger og producerer deres varer og services i hele verden.

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage en lang række job, fx som leder, i forskellige typer af produktionsvirksomheder i den private sektor. Desuden er der jobmuligheder i handels- og servicevirksomheder, i offentlige organisationer og i konsulentbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til diplomingeniør i produktion lærer du om, hvordan man udvikler og effektiviserer både de tekniske og de ledelsesmæssige forløb i en virksomhed.

Du lærer at udvikle strategier og forbedre de eksisterende. Du får også indsigt i de forskellige processer og systemer og lærer at udvikle og implementere helt nye, hvor mennesker og teknologi spiller sammen på en hensigtsmæssig og effektiv måde.

Uddannelsen kombinerer følgende centrale hovedelementer:

 • Etablering og drift af en fabrik
 • Planlægning, ledelse og organisation
 • Driftsøkonomi og erhvervsøkonomi
 • Teknologi og automatisering
 • It-anvendelse og udnyttelse af virksomhedens informationssystemer
 • Udvikling af personlige kompetencer

Du får derudover undervisning i grundlæggende ingeniørfag, herunder statistik og materialekundskaber.

Uddannelsen giver kompetencer til at håndtere samspillet mellem strategiske, driftsmæssige, økonomiske, tekniske, kulturelle og it-mæssige problemstillinger i en virksomhed, der skal agere internationalt, og hvor fx produktudvikling foregår i Tyskland, marketing i Danmark, produktion i Kina og salg i hele verden.

Undervisningen foregår som holdundervisning, øvelser og problemorientet projektarbejde. Gennem tværfaglige projekter lærer du at bruge din teoretiske viden i praksis. Der er indlagt ½ års praktik i en dansk eller international virksomhed.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Manufacturing Engineering.

Adgangskrav

For at blive optaget på diplomingeniøruddannelsen i produktion skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten kemi C eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 1 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup og Odense.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

På DTU kan du læse produktion som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Uddannelsen har også vinterstart. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober kl. 12 for kvote 2-ansøgere.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen produktionsteknik og kan læses som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Hvert semester er baseret på et hovedtema. De fire første temaer er:

 • Produktudvikling
 • Produktionsforberedelse
 • Produktionsanlæg
 • Analyse af virksomheden

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU er produktionsteknik en specialisering på uddannelsen industri og produktion.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
DTU i Ballerup7,86,1
Syddansk UniversitetAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
DTU i Ballerup19676424
Syddansk Universitet9136380

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Produktionsingeniører arbejder tværfagligt med områder som fx fabriksetablering og indretning, ledelse, planlægning, driftsøkonomi og it-anvendelse i en virksomhed.

De kan være beskæftiget i mange stillingstyper, blandt andet som international projektleder, strategikonsulent, business development manager, kvalitetschef, supply chain manager, produktionschef, innovations- og proceskonsulent og meget mere.

Du kan komme til at arbejde i produktionsvirksomheder inden for brancher som maskinindustri, fødevareindustri og medicinalindustri. Men du kan også finde beskæftigelse i handels- og servicevirksomheder, i offentlige organisationer og i konsulentbranchen.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Logistik handler om at styre strømmen af råvarer og produkter gennem virksomheden, herunder...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.