uddannelsen til diplomingeniør i proces og innovation
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - proces og innovation

På uddannelsen i proces og innovation lærer du, hvordan du kan realisere innovative ideer og skabe et forretningsområde.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - proces og innovation
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig enten i produktudvikling eller i interaktionsdesign. Samtidig får du en viden om de nationale og globale samfundsfaglige og økonomiske forhold, der påvirker enhver innovationsproces.

Du vil kunne finde beskæftigelse inden for projektledelse eller forretningsudvikling, både i private virksomheder og i den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på kreative og innovative arbejdsprocesser. Det vil sige, at du lærer om, hvordan du kan omsætte dine innovative ideer til konstruktive forretningsområder.

Du får viden om og erfaring med teknisk-naturvidenskabelig teori og metode, og du får kendskab til grundlæggende forretningsmæssige strategier.

Samtidig får du forståelse for globale, samfundsmæssige, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold i arbejdet med forskellige innovative produkter.

Du vælger det første år, om du vil specialisere dig i produktudvikling eller i interaktionsdesign.

Obligatoriske fag er:

 • 3D modellering og kommunikation
 • Basismatematik og dataanalyse
 • Fysik og materialelære
 • Erhvervsøkonomi og markedsføring
 • Entreprenørskab og innovation
 • Videnledelse og projektledelse
 • Bæredygtig produktudvikling og industrielt design

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Proces and Innovation.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bemærk: Der er desuden krav om engelsk på mindst B-niveau.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup og Lyngby.

Danmarks Tekniske højskole (DTU)

DTU udbyder proces og innovation som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
DTU i Ballerup og Lyngby8,07,0
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
DTU i Ballerup og Lyngby17471444

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for projektledelse eller som medarbejder i udviklingsafdelinger i private virksomheder, organisationer eller den offentlige sektor.

Du vil også kunne arbejde som som innovationspilot eller som leder af innovationsprocesser i teknologivirksomheder.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Eva er vokset op i Sverige. Hun har altid vidst, at hun ville ud i verden og arbejde. Familiens...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.