uddannelsen til diplomingeniør i Global Management
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)

Uddannelsen er en engelsksproget lederuddannelse, der sætter fokus på global virksomhedsudvikling. Du får både en teknisk viden og lærer om ledelse og økonomi.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Det er en ingeniøruddannelse, der giver en god kulturforståelse og internationale samarbejdsevner, og du får den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.

Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde inden for fx ledelse, kommunikation, produktdesign og udvikling samt global forsyning. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen Global Management and Manufacturing er en teknisk lederuddannelse, hvor du får kendskab til, hvordan fremstillingsvirksomheder fungerer på tværs af landegrænser. Du får både teknisk viden og lærer om ledelse, økonomi og andre forretningsrelaterede områder.

Du lærer bl.a. at opbygge og lede en virksomheds globale produktionsnetværk og at koordinere mange adskilte produktionsprocesser.

Du vil kunne arbejde med virksomhedsudvikling, supply chain (forsyningskæden) og produktudvikling. Det kan fx være inden for ledelse, kvalitetskontrol, kommunikation, produktdesign- og udvikling eller computerteknologi i en international kontekst.

Uddannelsen fokuserer på fire hovedtemaer:

 • Fremstilling
 • Kvalitet
 • Produktionsudvikling
 • International forretningsforståelse

Du får desuden generelle ingeniørfærdigheder.

Undervisningen foregår som holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, ofte i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

På uddannelsesstederne er der i undervisningen indlagt henholdsvis en virksomhedspraktik og et virksomhedssamarbejde. Se mere under afsnittet om Uddannelsesteder.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle fag skal være bestået.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning og Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Global Management and Manufacturing som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

På SDU er der indlagt ½ års praktik, som finder sted i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

Aarhus Universitet i Herning

AU i Herning udbyder Global Management and Manufacturing som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

På AU i Herning indeholder uddannelsen et virksomhedssamarbejde - det såkaldte Company connect programmes, hvor studerende fra 3.-7. semester er tilknyttet en specifik virksomhed, lige som der er indlagt ½ års ingeniørpraktik.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk UniversitetAlle optaget-
Aarhus Universitet i HerningAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Syddansk Universitet17670650
Aarhus Universitet i Herning8432280

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er normalt lønnet. Er det ulønnet, kan du søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig imod et job, hvor der er fokus på en virksomheds produktion på tværs af verdensdele, lande og organisationer.

Du kan komme til at arbejde med planlægning og styring af produktionen i et globalt produktionsnetværk, international logistik eller opbygning af en global virksomhedskultur. Jobfunktionerne kunne være projektleder, teknisk leder, logistikmedarbejder eller kvalitetsingeniør.

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.