uddannelsen til diplomingeniør i Global Management
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)

Uddannelsen er en engelsksproget lederuddannelse, der sætter fokus på global virksomhedsudvikling. Du får både en teknisk viden og lærer om ledelse og økonomi.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Det er en ingeniøruddannelse, der giver en god kulturforståelse og internationale samarbejdsevner, og du får den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.

Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde inden for fx ledelse, kommunikation, produktdesign og udvikling samt global forsyning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen Global Management and Manufacturing er en teknisk lederuddannelse, hvor du får kendskab til, hvordan fremstillingsvirksomheder fungerer på tværs af landegrænser. Du får både teknisk viden og lærer om ledelse, økonomi og andre forretningsrelaterede områder.

Du lærer bl.a. at opbygge og lede en virksomheds globale produktionsnetværk og at koordinere mange adskilte produktionsprocesser.

Du vil kunne arbejde med virksomhedsudvikling, supply chain (forsyningskæden) og produktudvikling. Det kan fx være inden for ledelse, kvalitetskontrol, kommunikation, produktdesign- og udvikling eller computerteknologi i en international kontekst.

Uddannelsen kan indeholde følgende hovedtemaer:

  • Supply Chain Management
  • Produktion, herunder materialer og fremstillingsprocesser
  • Kulturel forståelse og internationale aspekter
  • Ledelse
  • Personlig udvikling
  • Økonomi
  • Generelle ingeniørfærdigheder

Undervisningen foregår som holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, ofte i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

På uddannelsesstederne er der i undervisningen indlagt henholdsvis en virksomhedspraktik og et virksomhedssamarbejde. Se mere under afsnittet Uddannelsesteder.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing.

Adgangskrav

For at blive optaget på diplomingeniøruddannelsen Global Management and Manufacturing skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er matematik B, engelsk B og enten fysik B eller geovidenskab A. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

  • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
  • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
  • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning og Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse Global Management and Manufacturing som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

På SDU i Odense er der indlagt ½ års praktik, som finder sted i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

Aarhus Universitet i Herning

På AU i Herning kan du læse Global Management and Manufacturing som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

På AU i Herning indeholder uddannelsen et virksomhedssamarbejde - det såkaldte Company connect programmes, hvor studerende fra 3.-7. semester er tilknyttet en specifik virksomhed, lige som der er indlagt ½ års ingeniørpraktik..

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk UniversitetAlle optaget-
Aarhus Universitet i HerningAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Syddansk Universitet17175680
Aarhus Universitet i Herning8132210

 

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er normalt lønnet. Er det ulønnet, kan du søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig imod et job, hvor der er fokus på en virksomheds produktion på tværs af verdensdele, lande og organisationer.

Du kan komme til at arbejde med planlægning og styring af produktionen i et globalt produktionsnetværk, international logistik eller opbygning af en global virksomhedskultur. Jobfunktionerne kunne være projektleder, teknisk leder, logistikmedarbejder eller kvalitetsingeniør.

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen. Nr. 527 af 21. juni 2002.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Skal du til at søge optagelse?
Skal du til at søge optagelse?

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.