professionsbachelor i medie- og sonokommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Medie- og sonokommunikation

På uddannelsen i medie- og sonokommunikation lærer du at producere lyd til forskellige medier og platforme som fx computerspil og film.

Fakta

Navn:
Medie- og sonokommunikation
Type:
Professionsbachelor
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller MGK - alle + optagelsesprøve samt engelsk C
Økonomi:
SU

Ud over lyddesign og kommunikation får du også indsigt i innovativ projektledelse, marketing og konceptudvikling.

Som lyddesigner kan du søge ansættelse i medievirksomheder, produktionsselskaber, i kommunikationsbureauer og reklamevirksomheder, eller du kan starte egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at producere og koordinere kommunikations- og markedsføringsprojekter, hvor man anvender lyd- og ikt-baserede medier.

Du får en bred indsigt i brugen af disse medier med særligt vægt på soniske (lydlige) og akustiske forhold.

Opbygning

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af tre fagområder, specialiseringskurser, et praktikophold på ½ år samt et bachelorprojekt. Praktikperioden ligger på sjette semester og afsluttes med en praktikrapport.

De tre fagområder er:

 1. Lyd i digitale produktioner: Her lærer du bl.a. om lyddannelse og -optagelse og om håndtering og formidling af lyd.
 2. Lyddesign i kommunikation og markedsføring: Her beskæftiger du dig bl.a. med branding og sonisk identitet (lydbranding) og har også medieteori, hørelære og auditiv analyse.
 3. Tværfaglige fag: Projektledelse og økonomi, innovation, erhvervsøkonomi samt virksomhedskommunikation og -ledelse.

Specialiseringskurserne er valgfag, der omhandler fx lyddesign til computerspil, innovativ projektudvikling, musikproduktion og medieproduktion.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser, gruppearbejde, præsentationer, opgaveafleveringer og workshops.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Haderslev. Den flytter til Kolding i 2022.

Eksamen

Du afslutter medie- og sonokommunikation med et selvstændigt bachelorprojekt.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i medie- og sonokommunikation. Den engelske titel er Bachelor in Media and Sonic Communication.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Musikalsk grundkursus (MGK) og Engelsk C
 • Relevant erhvervsuddannelse og Engelsk C

Optagelsesprøve

Uanset om du har bestået en ungdomuddannelse eller ej skal du til optagelsesprøve. Det anbefales, at du har en gymnasial uddannelse, men det er ikke et krav. Optagelsesprøven kan ses som en realkompetencevurdering af den enkelte ansøger.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en motiveret ansøgning samt eksempler på din viden, færdigheder og kompetencer inden for lyd og kommunikation.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Gå til uddannelsesstedets hjemmeside

Læs mere om ansøgning og optagelsesprøve på uddannelsesstedet hjemmeside:
Gå til UC Syd - bliv lyddesigner

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde inden for følgende brancher:

 • Mediebranchen: Lyddesigner, programlægger, lydklipper, komponist, projektleder, redigeringstekniker
 • Film- og computerspilsbranchen: Lyddesigner, foley artist, tonemester, production sound mixer, sound post production, komponist, programmør, producer, tekniker
 • Bureauer: Lyddesigner, brandingkonsulent, koordinator, product manager, markedsanalytiker, projektleder, medie- og kampagneansvarlig
 • Kulturinstitutioner: Programplanlægger, event-koordinator, lyd- og multimedietekniker, kommunikationsmedarbejder
 • Brancheorganisationer: Netværksfacilitator, forretningsudvikler
 • Uddannelsesinstitutioner: Lærer/underviser (på højskole, musikskole, MGK), TAP’er (teknisk administrativt personale), it- og kommunikationsmedarbejder
 • Iværksætter: Inden for fx APP-udvikling, lyddesign til velfærdsteknologi, postproduktion, industriel lyddesign mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information